KONTROLA SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Kontrola skarbowa oraz kontrola podatkowa mają na celu zbadanie tego, w jaki sposób firma realizuje obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów podatkowych, tym samym badana jest zgodność stanu faktycznego z pożądanym przez ustawodawcę stanem prawnym. Prowadzenie czynności kontrolnych winno zostać poprzedzone zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, przy czym ta zasada w pewnych przypadkach doznaje wyjątku, najbardziej znaczącym przykładem jest prowadzenie kontroli dotyczącej zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego na gruncie VAT.

Pomimo faktu, iż to na organie prowadzącym kontrolę ciąży ciężar dowodowy oraz obowiązek podjęcia wszelkich kroków do rzetelnego oraz wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, niezwykle istotny dla wyniku kontroli skarbowej jest aktywny udział podatnika na każdym etapie postępowania. W ten sposób podatnik ma realną możliwość obrony swoich interesów.

Kancelaria na zlecenie klienta świadczy usługi prawne w zakresie doradztwa oraz reprezentacji w trakcie kontroli skarbowej bądź kontroli podatkowej. Podejmowane działania mają na celu pełną ochronę praw podatnika oraz przestrzegania gwarancji proceduralnych przez organ kontrolny.

W tym celu Kancelaria bada zakres kontroli oraz umocowanie pracowników organu do przeprowadzania działań kontrolnych. Jednocześnie w imieniu klienta kancelaria składa wyjaśnienia na żądanie organów kontrolnych, sporządza pisma w celu zajęcia stanowiska, co do zebranego materiału dowodowego, uczestniczy przy przeprowadzanych czynnościach dowodowych oraz sama składa wnioski dowodowe.

Kontrola skarbowa lodz - skorzystaj z naszej oferty!

Kancelaria po zapoznaniu się z ustaleniami faktycznymi oraz prawnymi zawartymi w protokole kontroli skarbowej, składa do niego zastrzeżenia oraz wnosi o przeprowadzenie uzupełniających dowodów.

Doświadczenie Kancelarii oraz posiadana specjalistyczna wiedza w zakresie postępowania kontrolnego i podatkowego oraz materialnego prawa podatkowego pozwala na skuteczną i profesjonalną reprezentację podatnika przed organami w trakcie czynności kontrolnych. Kancelaria zajmuje się również dalszą reprezentacją klienta przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Współpraca z Kancelarią gwarantuje po stronie klienta odciążenie w kontaktach z administracją podatkową, jak również wykorzystanie wszelkich możliwych uprawnień w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego oraz zapewnia całkowitą redukcję ryzyka popełnienia błędu niosącego negatywne skutki podatkowe.

POZNAJ OBSZARY NASZEJ SPECJALIZACJI

PRAWO
BUDOWLANE

Kancelaria jest podmiotem wyspecjalizowanym w procesie inwestycji budowlanych, a zatem pracuje również na podstawie prawa zamówień publicznych, opracowuje procedury przetargów, a także zajmuje się prawem autorskim w zakresie prac projektowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

RESTRUKTURYZACJE
I PRZEKSZTAŁCENIA

Przeprowadzanie procesów zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych w.szczególności spółek prawa handlowego poprzez ich przekształcenia, połączenia oraz podziały.

ZOBACZ WIĘCEJ

DORADZTWO PODATKOWE

Analiza podatkowa przedsięwzięć biznesowych. Reprezentacja podatników w trakcie kontroli oraz postępowań podatkowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

CENY
TRANSFEROWE

Sporządzamy dokumentację cen transferowych. Dzięki temu zabezpieczmy Państwa na ewentualną kontrolę organów administracyjnych w tym zakresie.

ZOBACZ WIĘCEJ

ODWIEDŹ NASZE SPECJALISTYCZNE SERWISY

PLANOWANIE SPADKOWE

Nie jesteśmy w stanie cofnąć zdarzenia jakim jest śmierć, lecz jesteśmy w stanie zlikwidować lub zminimalizować negatywne skutki prawne oraz finansowe opracowując odpowiedni plan sukcesji spadkowej.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI PRAWNEJ?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Ważne jest dla nas, by w sposób możliwie szybki i skuteczny rozwiązywać problemy naszych Klientów, ale co najważniejsze zapewniamy stałe bezpieczeństwo prawne podejmowanych rozwiązań przez naszych Klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI