KRS Kancelaria – 1 miejsce w woj. łódzkim
w kategorii firm średniej wielkości

w XII Rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego
w 2017 roku w Polsce opublikowanym przez
Dziennik Gazetę Prawną 16 kwietnia 2018 r.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Aktualności / KRS Kancelaria

Zmiany w prawie, oferta szkoleń, nowości w ofercie, zmiany kadrowe. Bądź na bieżąco!

Newsletter KRS – Sukcesja w firmach rodzinnych

Szanowni Państwo, w dniu 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Wprowadzona regulacja ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi [...]

Artykuł adw. Patrycji Kaźmierczak w magazynie „Inżynier Budownictwa” – Nasłonecznienie budynków w prawie budowlanym

Newsletter KRS – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Dnia 13 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723).  Skutkiem dostosowania polskich przepisów prawa do [...]

I miejsce w Łodzi w kategorii restrukturyzacje w XVII Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita

KRS Kancelaria  - pierwsze miejsce w Łodzi w kategorii restrukturyzacje w XVII Rankingu Kancelarii Prawniczych  dziennika Rzeczpospolita KRS Kancelaria została wyróżniona wśród kancelarii specjalizujących się w restrukturyzacjach  w XVII edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych w Polsce, opublikowanym w dniu [...]

Artykuł adw. Patrycji Kaźmierczak w majowym magazynie „Inżynier Budownictwa” – „Bezzasadne uchylanie się Inwestora od odbioru robót budowlanych.”

Zmiany w związku z nadchodzącą nowelizacją przepisów o podatkach VAT, VIT i PIT

Zmiany w związku z nadchodzącą nowelizacją przepisów o podatkach VAT, VIT i PIT. 3 kwietnia 2019 roku Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją przepisów o podatkach VAT, CIT i PIT. Projekt nowelizacji przewiduje między innymi [...]

I miejsce w woj. łódzkim – XIII Ranking Największych i Najlepszych Firm Doradztwa Podatkowego 2018

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o naszym kolejnym sukcesie! KRS Kancelaria  ponownie  zajęła 1 miejsce w województwie łódzkim w  Rankingu Największych  Firm Doradztwa Podatkowego w 2018  roku w Polsce, opublikowanym przez Dziennik  Gazetę Prawną [...]

Artykuł Adw. Patrycji Kaźmierczak „Umowa z wykonawcą robót budowlanych” w kwietniowym numerze Muratora

Newsletter KRS – Zmiany w opodatkowaniu zbycia nieruchomości

OPODATKOWANIE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI ZMIANA USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości. [...]

Artykuł adw. Patrycji Kaźmierczak w lutowym magazynie „Inżynier budownictwa” – „Siła wyższa w robotach budowlanych”

Nowelizacja ustawy dotycząca znaku towarowego

Dnia 15 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy dotycząca znaku towarowego, zgodnie z dyrektywą UE z 2015 roku. W ślad dyrektywy UE zmieniono definicję znaku towarowego – zrezygnowano z konieczności przedstawiania go w [...]

Newsletter KRS Kancelaria – Zmiany w KSH

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym od 1 marca 2019 roku w życie wejdą [...]

Newsletter KRS Kancelaria – Zmiany w przepisach o przedawnieniu

W dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018 r., mocą której zmieniono przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Niniejszy [...]

Newsletter KRS Kancelaria – Pakiet zmian w prawie podatkowym 2019

W dniu 23 październiku bieżącego roku ustawodawca wprowadził szereg istotnych zmian w obrębie podatków dochodowych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Nowości te zostały wprowadzone kilkoma ustawami co znacznie utrudnia zidentyfikowanie nowych obowiązków przed podatników. W [...]

Newsletter KRS Kancelaria – Nowy Pracowniczy Program Kapitałowy oraz zmiany w zatrudnieniu pracowników tymczasowych

W przyszłym roku obowiązywać zaczyna nowy Pracowniczy Program Kapitałowy mający za zadanie wspierać obecny system emerytalny, zaś w listopadzie bieżącego roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zatrudnienia pracowników tymczasowych. Pracownicze Plany Kapitałowe od połowy [...]

Artykuł adw. Patrycji Kaźmierczak i adw. Pauliny Zbroch – Hyży w grudniowym magazynie „Inżynier budownictwa” – „Zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych”

Newsletter KRS Kancelaria – Koszty ubezpieczeń samochodu osobowego jako koszty podatkowe

Koszty ubezpieczeń samochodu osobowego wykorzystywanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej co do zasady, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Występują jednak pewne szczególne warunki i ograniczenia, wobec których takie wydatki nie mogą stanowić kosztu podatkowego. [...]

Newsletter KRS Kancelaria – Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Dnia 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która wprowadziła możliwość zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i [...]

KRS Kancelaria laureatem plebiscytu ORŁY PRAWA 2018

Szanowni Państwo, Z radością informujemy, że KRS KANCELARIA została laureatem plebiscytu branżowego ORŁY PRAWA umacniając swoją pozycję w gronie liderów branży prawniczej, dbających o najwyższą jakość świadczonych usług oraz satysfakcję Klientów. Serdecznie dziękujemy naszym [...]

KRS Kancelaria w BOOK OF LISTS 2018/2019

Szanowni Państwo, Miło nam ogłosić, iż KRS Kancelaria została po raz kolejny wyróżniona w PRZEWODNIKU PO POLSKIM BIZNESIE I GOSPODARCE – BOOK OF LISTS 2018/2019, opublikowanym  przez Warsaw Business Journal Group. W tym roku awansowaliśmy na 5 pozycję w [...]

Artykuł r.pr. Tomasza Wojdala i Radosława Rybaka w Infor pl. ” Termin i forma rezygnacji ze zwolnienia VAT przy zbyciu nieruchomości”

Jesteś aplikantem radcowskim? Dołącz do nas!

KRS Kancelaria Adwokat Patrycji Kaźmierczak z siedzibą w Łodzi przy ul. Targowej 35, świadcząca kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców,  w związku z dynamicznym rozwojem  poszukuje do Zespołu Kancelarii Aplikanta radcowskiego Zakres obowiązków: • udział i [...]

Artykuł adw. Patrycji Kaźmierczak i apl. radcowskiego Adama Banasiaka we wrześniowym magazynie „Inżynier budownictwa” – „Podwójne zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu”

Inżynier Budownictwa 7/8 2018 – Odpowiedź Adw. Patrycji Kaźmierczak na zapytanie Czytelnika w sprawie solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawcy.

Prelekcja w SkyHub (Łódź) – Ochrona własności intelektualnej w startup-ie

Spotkanie z ekspertem – KRS Kancelaria - 20 lipca, 18.00-21.00 Miejsce: SkyHub, Piotrowska 148/150, 90-063 Łódź Ochrona własności intelektualnej, jest jednym z najistotniejszych elementów prowadzenia biznesu. Skuteczna ochrona wypracowanych przez startup rozwiązań, pozwala uniknąć wielu zagrożeń. Nasz [...]

Skutki braku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla członków zarządu spółki

Podatnicy CIT zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej za rok 2017 są jednocześnie zobligowani do składania urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu tej dokumentacji. Z rozporządzenia Ministra Finansów wynika, iż termin na wykonanie tych obowiązków upływa [...]

Artykuł R.pr. Tomasza Wojdala w dodatku Dz.G.P. – Podatki i Księgowość – Najem lokali: o stawce VAT może zadecydować PKWiU

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W dniu 7 czerwca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta regulować będzie zasady sukcesji przedsiębiorstw osób fizycznych po śmierci ich właścicieli. W dotychczas obowiązującym stanie prawnym brak [...]

Dokumentacja RODO – krótki informator

Szanowni Państwo,  W związku z przygotowaniem dla Państwa dokumentacji w wykonaniu wymagań nałożonych na przedsiębiorcę zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony [...]

Artykuł r.pr. Tomasza Wojdala i Radosława Rybaka w Infor „Najem prywatny nieruchomości i jego skutki podatkowe”

Wynajem nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (tzw. najem prywatny) rodzi określone skutki podatkowe na gruncie podatku od towarów i usług. Warto mieć to na uwadze i pamiętać o tych obowiązkach, gdyż często [...]

Artykuł r.pr. Tomasza Wojdala i apl. rad. Macieja Bzdurskiego w Infor „Skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki kapitałowej wierzytelności własnej z tytułu pożyczki”

Pożyczka udzielona spółce może być jednym ze sposobów jej dofinansowania. W sytuacji gdy wierzyciel posiada wierzytelność względem spółki istnieje możliwość dokonania konwersji tej wierzytelności na kapitał zakładowy. Oznacza to wniesienie wierzytelności z tytułu pożyczki [...]

Forbes – Artykuł adw. Partycji Kaźmierczak i r.pr. Tomasza Wojdala o sukcesji biznesu.

Artykuł w Infor – „Problemy cudzoziemców przy elektronicznym składaniu sprawozdań finansowych do KRS”

Od dnia 1 marca 2018 r., na skutek nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzono nowy obowiązek w zakresie składania sprawozdań finansowych. Podmioty sporządzające sprawozdania finansowe obowiązane są do przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną [...]

Newsletter KRS Kancelaria – elektroniczne sprawozdania finansowe w US

 Oprócz nowych wymogów związanych z elektronicznym składaniem sprawozdań finansowych do KRS (obowiązujących od 1 marca 2018 r.) w najbliższych miesiącach dojdzie także do zmian w zakresie składania sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego. Nowe regulacje [...]

Newsletter KRS Kancelaria – Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Zgodnie z projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, która zgodnie z zapowiedziami Rady Ministrów ma zostać uchwalona i wejść w życie od dnia 1 czerwca 2018 r. dojdzie do wprowadzenia instytucji zarządu [...]

Newsletter KRS Kancelaria – Nadanie numeru PESEL obcokrajowcom

Od dnia 1 marca 2018 r., na skutek nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzono nowy obowiązek w zakresie składania sprawozdań finansowych. Podmioty sporządzające sprawozdania finansowe obowiązane są do przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną [...]

I miejsce w woj. łódzkim – Ranking Największych Firm Doradztwa Podatkowego 2017

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, że KRS Kancelaria została wyróżniona w XII Rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego w 2017 roku w Polsce, opublikowanym w Dzienniku  Gazecie Prawnej w dniu 16 kwietnia 2018 [...]

Artykuł r.pr. Tomasza Wojdala w Infor – „Elektroniczne sprawozdania finansowe – nowe obowiązki podatników”

Artykuł adw. Patrycji Kaźmierczak w magazynie „Inżynier budownictwa” – „Problem niezgłoszonych podwykonawców”

INFOR.PL – artykuł r.pr. Tomasza Wojdala – Zwolnienie żłobków i klubów dziecięcych w podatku od nieruchomości

INFOR.PL – artykuł r.pr. Tomasza Wojdala – Status podatkowy oddziału spółki

INFOR.PL – artykuł r.pr. Tomasza Wojdala – Akcyza od pojazdów rejestrowanych za granicą

Artykuł adw. Patrycji Kaźmierczak w magazynie „Inżynier budownictwa” – „Jak sporządzać protokół odbioru robót budowlanych”

Nowy nabór na płatny staż w KRS Kancelaria

KRS Kancelaria Adwokat Patrycji Kaźmierczak z siedzibą w Łodzi przy ul. Targowej 35, świadcząca kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców ogłasza nabór na płatny staż w Kancelarii Poszukujemy studentów IV i V roku studiów na [...]

Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym w 2018 roku

Spis treści Mechanizm podzielonej płatności (Split payment). System teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR). „Zyski kapitałowe” jako odrębne źródło przychodów.  Koszty finansowania dłużnego tzw. “cienka kapitalizacja” Wydatki na usługi niematerialne - ograniczenie zaliczania w kosztach uzyskania przychodów. [...]

Poland A.M. – artykuł r.pr. Tomasza Wojdala o obowiązku zamieszczenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w deklaracji CIT 8

Artykuł adw. Patrycji Kaźmierczak w magazynie „Inżynier budownictwa” – „Błędy projektowe a terminy wykonywania prac budowlanych”

Poland A.M. – artykuł adw. Patrycji Kaźmierczak – Zmiany w ochronie danych osobowych

WBJ – wywiad z adw. Patrycją Kaźmierczak o pomocy prawnej przy inwestycjach budowlanych

WBJ – komentarz r.pr. Tomasza Wojtala dotyczący podatku od czynności cywilnoprawnych przy przekształceniu

Artykuł r.p. Tomasza Wojdala @ Dziennik Gazeta Prawna (dodatek z 25.9.17 r.)

KRS Kancelaria – XVII miejsce w Rankingu Polskich Firm Prawniczych

Szanowni Państwo, KRS Kancelaria została wyróżniona w PRZEWODNIKU PO POLSKIM BIZNESIE I GOSPODARCE - BOOK OF LISTS 2017/2018, opublikowanym w dniu 12 września 2017 r. przez Warsaw Business Journal Group. Uplasowaliśmy się na 6 pozycji [...]

KRS Kancelaria – VI miejsce w Rankingu Małych Firm Doradztwa Podatkowego w Polsce

Szanowni Państwo, KRS Kancelaria została wyróżniona w PRZEWODNIKU PO POLSKIM BIZNESIE I GOSPODARCE - BOOK OF LISTS 2017/2018, opublikowanym w dniu 12 września 2017 r. przez Warsaw Business Journal Group. Uplasowaliśmy się na 6 pozycji [...]

WBJ – komentarz r.pr. Tomasza Wojdala o skutkach podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych za wkłady niepieniężne

Poland A.M. – Planowane zmiany podatków od 1 stycznia 2018 r. dotyczące wartości niematerialnych

Artykuł adw. Patrycji Kaźmierczak w magazynie „Inżynier budownictwa” – Odstępstwa od projektu budowlanego

Prowadzenie inwestycji budowlanych jest procesem dynamicznym, wymagającym czasami wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, a tym samym otrzymanym pozwoleniu na budowę. Uzyskanie decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę jest zdarzeniem długotrwałym, wstrzymującym realizację inwestycji. W związku z tym przed wprowadzeniem zmian [...]

Jesteś aplikantem adwokackim lub radcowskim – dołącz do naszego zespołu!

KRS Kancelaria Adwokat Patrycji Kaźmierczak z siedzibą w Łodzi przy ul. Targowej 35 poszukuje nowych osób do Zespołu Kancelarii – aplikantów adwokackich i aplikantów radcowskich. Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie [...]

Zmiany w Kodeksie Cywilnym od 1 czerwca 2017 r. dotyczące prawa budowlanego

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 7 kwietnia 2017 r., która zakłada nowelizację m.in. Kodeksu cywilnego. Zmiana dotyczy zasad [...]

Artykuł r.p. Tomasza Wojdala @ Dziennik Gazeta Prawna (dodatek z 29.5.17 r.)

Poland A.M. – Spory prawne dotyczące budowy domu na granicy działki

Poland A.M. – Deweloperzy powinni zwracać uwagę na banki hipoteczne

WBJ – komentarz r.pr. Tomasza Wojdala o zwrocie podatku VAT w budownictwie.

KRS Kancelaria w rankingach Rzeczpospolitej

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, że KRS Kancelaria została wyróżniona w XV edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych w Polsce, opublikowanym w dniu 21 kwietnia 2017 r. przez Dziennik Rzeczpospolita, znajdując się w [...]

Poland A.M. – Nowe zasady zwrotu podatku

Nowa publikacja w Poland A.M.

WBJ – Nowy artykuł o KRS Kancelaria w WBJ (Warsaw Business Journal)

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją w WBJ (Warsaw Business Journal) http://wbj.pl/krs-kanclaria-tops-11th-ranking-tax-consulting-company/

I miejsce w woj. łódzkim – Ranking Największych Firm Doradztwa Podatkowego

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, że KRS Kancelaria została wyróżniona w XI Rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego w 2016 roku w Polsce, opublikowanym w Dzienniku  Gazecie Prawnej w dniu 23 [...]

Artykuł Tomasza Wojdala w newsletterze Poland A.M.

WBJ – Zmiany w prawie budowlanym

Zapraszamy do lektury komentarza adwokat Patrycji Kaźmierczak do zmian w prawie budowlanym w Warsaw Business Journal. Link do artykułu.

Szkolenie Ceny transferowe 2017

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną wskazówki, jak należy ustalać ceny w transakcjach wewnątrz grupy kapitałowej [...]

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close