PLANOWANIE SUKCESJI
W BIZNESIE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Niniejsza usługa skoncentrowana jest na pomocy przedsiębiorcom w zakresie świadomego zaplanowania przejścia przedsiębiorstwa, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych lub udziałów albo akcji w spółkach kapitałowych na następców prawnych. Dotyczy to zarówno przekazywania zarządu w prowadzonej działalności następcom prawnym, jak również zabezpieczenia przedsiębiorców, spółek czy samych następców prawnych na wypadek śmierci przedsiębiorcy lub wspólnika spółki.

Planowanie sukcesji w zakresie przekazywania zarządu w prowadzonej działalności gospodarczej skoncentrowane jest na procesach restrukturyzacji przekształceń, połączeń lub podziałów poszczególnych form prowadzenia działalności. Wymaga przygotowania planu sukcesji, umów spółek, statutów, uchwał.

Sukcesja w biznesie obejmuje również zabezpieczenie przedsiębiorców oraz prowadzonych przez nich spółek od zdarzeń losowych, w tym nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci. Koncentruje się na odpowiednim dostosowaniu umów i startów spółek, sporządzeniu testamentów oraz doborze odpowiednich instrumentów finansowych.

Działania Kancelarii obejmują przede wszystkim przeprowadzenie audytu prawnego sytuacji przedsiębiorcy, wspólników spółek oraz samej spółki.

W ramach audytu badane są dokumenty korporacyjne, zawarte umowy handlowe, kredytowe, leasingowe, a także osobiste zabezpieczenia przedsiębiorców w postaci polis i testamentów.

Raport jest podstawą do zaplanowania i podjęcia kolejnych kroków celem przekazania zarządu przedsiębiorstwa lub zabezpieczenia jego istnienia na wypadek zdarzeń losowych.

W następstwie przeprowadzonego audytu ustalany jest plan sukcesji ukazujący cele oraz instrumenty prawne pozwalające na ich osiągnięcie. Ostatni etap to wdrożenie struktury. Na tym etapie Kancelaria przygotowuje dokumenty i asystuje Klientowi przy dokonywaniu czynności notarialnych oraz zastępuje w ramach postępowań rejestrowych.

Aspekt sukcesji nierozłącznie wiąże się z prowadzeniem spraw spadkobierców przedsiębiorców. W tym zakresie Kancelaria prowadzi sprawy spadkowe, rodzinne i działowe, w ramach których dochodzi do ustalenia zakresu składników majątku przypadających spadkobiercom przedsiębiorcy oraz ich rozliczenia.

OBSZARY NASZEJ SPECJALIZACJI

PRAWO
BUDOWLANE

Kancelaria jest podmiotem wyspecjalizowanym w procesie inwestycji budowlanych, a zatem pracuje również na podstawie prawa zamówień publicznych, opracowuje procedury przetargów, a także zajmuje się prawem autorskim w zakresie prac projektowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZAKŁADANIE
I OBSŁUGA SPÓŁEK

Doradztwo w zakresie zakładania, wyboru formy prawnej działalności gospodarczej oraz bieżąca obsługa prawna powstałych oraz istniejących podmiotów.

ZOBACZ WIĘCEJ

RESTRUKTURYZACJE I PRZEKSZTAŁCENIA

Przeprowadzanie procesów zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych w.szczególności spółek prawa handlowego poprzez ich przekształcenia, połączenia oraz podziały.

ZOBACZ WIĘCEJ

DORADZTWO PODATKOWE

Analiza podatkowa przedsięwzięć biznesowych. Reprezentacja podatników w trakcie kontroli oraz postępowań podatkowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

ODWIEDŹ NASZE SPECJALISTYCZNE SERWISY

PLANOWANIE SPADKOWE

Nie jesteśmy w stanie cofnąć zdarzenia jakim jest śmierć, lecz jesteśmy w stanie zlikwidować lub zminimalizować negatywne skutki prawne oraz finansowe opracowując odpowiedni plan sukcesji spadkowej.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI PRAWNEJ?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Ważne jest dla nas, by w sposób możliwie szybki i skuteczny rozwiązywać problemy naszych Klientów, ale co najważniejsze zapewniamy stałe bezpieczeństwo prawne podejmowanych rozwiązań przez naszych Klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI