DORADZTWO PODATKOWE

Istotnym aspektem każdej działalności gospodarczej jest ocena skutków prawno-podatkowych podejmowanych działań. Przeprowadzenie analizy podatkowej planowanych projektów biznesowych pozwala na zoptymalizowanie korzyści z realizowanego projektu biznesowego oraz uniknięcie zagrożeń wynikających ze skomplikowanych przepisów prawa podatkowego.

Prawo podatkowe to jedna z naszych podstawowych specjalizacji. Obsługujemy w jej ramach podmioty działające zarówno w mieście Łodzi, jak również całej Polsce oraz Europie.

W ramach obsługi podatkowej Kancelaria wspiera przedsiębiorców sporządzając opinie prawno-podatkowe określające zagrożenia prawno-podatkowe planowanych przedsięwzięć, zawieranych umów, ugód. Wskazujemy również na alternatywne rozwiązania pozwalające na zmniejszenie ciężarów podatkowych. W tym zakresie doradzamy jak dobrać przedmiot działalności gospodarczej, sformułować postanowienia umów czy strukturę własnościową w spółkach.

Pomagamy zaplanować i przeprowadzić działania restrukturyzacyjne, a także zoptymalizować skutki podatkowe sukcesji prawnej przedsiębiorców.

prawo podatkowe lodz

Przedsiębiorcy często mają kontakt z organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej. Na tym polu praktyka Kancelarii obejmuje reprezentację w trakcie trwających kontroli, opracowanie taktyki postępowania, składanie wniosków dowodowych i wyjaśnień, zastrzeżeń do protokołów kontroli, a także środków odwoławczych od wydanych decyzji. Bronimy również interesów przedsiębiorców składając skargi oraz występując przed sądami administracyjnymi.

W naszej codzienności dostrzegamy, że podejmowane przez przedsiębiorców działania wykraczają poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ocena podejmowanych działań wymaga zatem uwzględnienia aspektów międzynarodowego prawa podatkowego. W tym zakresie Kancelaria doradza, wskazuje na skutki podatkowe wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednocześnie pomaga uzyskać niezbędne certyfikaty dla udokumentowania statusu rezydencji podatkowej.

W zakresie doradztwa podatkowego główne obszary praktyki Kancelarii obejmują:

  • przygotowywanie analiz i opinii dotyczących skutków podatkowych działań restrukturyzacyjnych przedsiębiorców (połączenia, przekształcenia, podziały, aporty),
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju umów oraz planowanych działań restrukturyzacyjnych przekształceń spółek,
  • występowanie do Ministra Finansów z wnioskami o udzielenie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
  • występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji klasyfikacji statystycznych do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • sporządzanie opinii podatkowych, analiz i porad prawnych,
  • sporządzanie pism, odwołań oraz reprezentacja przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w trakcie kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych,
  • wnoszenie skarg i reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

OBSZARY NASZEJ SPECJALIZACJI

PRAWO
BUDOWLANE

Kancelaria jest podmiotem wyspecjalizowanym w procesie inwestycji budowlanych, a zatem pracuje również na podstawie prawa zamówień publicznych, opracowuje procedury przetargów, a także zajmuje się prawem autorskim w zakresie prac projektowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZAKŁADANIE
I OBSŁUGA SPÓŁEK

Doradztwo w zakresie zakładania, wyboru formy prawnej działalności gospodarczej oraz bieżąca obsługa prawna powstałych oraz istniejących podmiotów.

ZOBACZ WIĘCEJ

RESTRUKTURYZACJE I PRZEKSZTAŁCENIA

Przeprowadzanie procesów zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych w.szczególności spółek prawa handlowego poprzez ich przekształcenia, połączenia oraz podziały.

ZOBACZ WIĘCEJ

PLANOWANIE
SUKCESJI W BIZNESIE

Zabezpieczenie spółek oraz przedsiębiorców w zakresie sukcesji prawnej oraz przeniesienia ciężaru prowadzenia działalności gospodarczej na następców prawnych.

ZOBACZ WIĘCEJ

ODWIEDŹ NASZE SPECJALISTYCZNE SERWISY

PLANOWANIE SPADKOWE

Nie jesteśmy w stanie cofnąć zdarzenia jakim jest śmierć, lecz jesteśmy w stanie zlikwidować lub zminimalizować negatywne skutki prawne oraz finansowe opracowując odpowiedni plan sukcesji spadkowej.

POZEW O ZACHOWEK

Zachowek to prawo dające możliwość wystąpienia z pozwem o zapłatę określonej sumy pieniężnej w stosunku do spadkobierców, którzy otrzymali spadek.

ZAPRASZAMY WKRÓTCE

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI PRAWNEJ?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Ważne jest dla nas, by w sposób możliwie szybki i skuteczny rozwiązywać problemy naszych Klientów, ale co najważniejsze zapewniamy stałe bezpieczeństwo prawne podejmowanych rozwiązań przez naszych Klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI