RESTRUKTURYZACJE
I PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Prowadzenie działalności gospodarczej lub decyzje o realizacji kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych wymagają od przedsiębiorców zmiany, rozszerzenia lub konsolidacji dotychczasowych form działalności. Kancelaria analizuje planowane działania, wskazuje optymalne formy prawne dla planowanego przedsięwzięcia, sporządza harmonogramy restrukturyzacji i przekształceń oraz asystuje w ich wdrożeniu.

W ramach działań restrukturyzacyjnych szczególny obszar naszej praktyki obejmują projekty aportów przedsiębiorstw oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przy tych projektach zaangażowanie Kancelarii jest szczególne na etapie wstępnym. Analizujemy wszelkie zobowiązania umowne w zakresie postanowień wykluczających cesję praw, wspieramy przedsiębiorców przy ustalaniu przenoszonych zobowiązań.

Pomagamy przeprowadzić procedurę zawiadomień i uzyskać zgody kontrahentów na przeniesie ogółu praw i obowiązków z umów wzajemnych. W przypadku wyodrębniania zorganizowanej części przedsiębiorstwa wdrażamy wewnętrzną strukturę organizacyjną z uwzględnieniem jej wyodrębnienia finansowego i funkcjonalnego.

przeksztalcenie spolek lodz

Współpracujemy z notariuszem przy opracowywaniu aktu aportu. Działamy w imieniu przedsiębiorców na etapie rejestracji dokonanego aportu przed sądami i organami administracji publicznej.

W zakresie praktyki Kancelarii leżą również sprawy związane z planowaniem i wdrażaniem procesów połączeń, przekształceń oraz podziałów spółek.

Procesy te są poprzedzone sporządzeniem harmonogramu niezbędnych działań, dla szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu. Harmonogram jest swoistą „mapą drogową”, która pozwala podmiotom uczestniczącym w procesie restrukturyzacji posiąść wiedzę i przygotować się do przyszłych zmian. Na etapie planowania przedstawiamy analizę skutków prawno-podatkowych podejmowanych działań restrukturyzacyjnych.

Sporządzamy i asystujemy przy układaniu planów połączeń, przekształceń czy podziałów, sprawozdań zarządu, sprawozdań finansowych oraz dokumentów związanych z wyceną wartości podmiotów biorących udział w procesie restrukturyzacji.

Nadzorujemy czynności podejmowania uchwał organów spółek, procedury zawiadomień oraz publikacji informacji wymaganych prawem w dziennikach urzędowych lub stronach internetowych. Reprezentujemy restrukturyzowane podmioty przed sądem rejestrowym oraz innymi organami administracji publicznej w zakresie podejmowanych czynności restrukturyzacyjnych.

Zakres naszych usług dotyczy zarówno przedsiębiorców działających na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, często spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W tym zakresie opracowujemy umowy, uchwały, protokoły, pełnomocnictwa dwu- lub wielojęzyczne, co wymaga pewność obcokrajowców podejmujących działania restrukturyzacyjne.

OBSZARY NASZEJ SPECJALIZACJI

PRAWO
BUDOWLANE

Kancelaria jest podmiotem wyspecjalizowanym w procesie inwestycji budowlanych, a zatem pracuje również na podstawie prawa zamówień publicznych, opracowuje procedury przetargów, a także zajmuje się prawem autorskim w zakresie prac projektowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZAKŁADANIE
I OBSŁUGA SPÓŁEK

Doradztwo w zakresie zakładania, wyboru formy prawnej działalności gospodarczej oraz bieżąca obsługa prawna powstałych oraz istniejących podmiotów.

ZOBACZ WIĘCEJ

DORADZTWO PODATKOWE

Analiza podatkowa przedsięwzięć biznesowych. Reprezentacja podatników w trakcie kontroli oraz postępowań podatkowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

PLANOWANIE SUKCESJI W BIZNESIE

Zabezpieczenie przedsiębiorców i spółek w zakresie sukcesji prawnej oraz przeniesienia ciężaru prowadzenia działalności gospodarczej na następców prawnych.

ZOBACZ WIĘCEJ

ODWIEDŹ NASZE SPECJALISTYCZNE SERWISY

PLANOWANIE SPADKOWE

Nie jesteśmy w stanie cofnąć zdarzenia jakim jest śmierć, lecz jesteśmy w stanie zlikwidować lub zminimalizować negatywne skutki prawne oraz finansowe opracowując odpowiedni plan sukcesji spadkowej.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI PRAWNEJ?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Ważne jest dla nas, by w sposób możliwie szybki i skuteczny rozwiązywać problemy naszych Klientów, ale co najważniejsze zapewniamy stałe bezpieczeństwo prawne podejmowanych rozwiązań przez naszych Klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI