Kancelaria prowadzi szkolenia z zakresu
przygotowywania dokumentacji cen transferowych
oraz zmian w prawie budowalnym.

Terminy szkoleń: druga połowa września.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

SZKOLENIE – CENY TRANSFEROWE 2019

II POŁOWA WRZEŚNIA

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną wskazówki, jak należy ustalać ceny w transakcjach wewnątrz grupy kapitałowej w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi sankcjami podatkowymi.

Celem upowszechnienia wiedzy w tym zakresie zapraszamy przedsiębiorców na szkolenie z zakresu cen transferowych pod nazwą „Ceny transferowe 2018”.

Niniejsze szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, księgowych i członków zarządów spółek.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Czas trwania szkolenia: 3 godziny.
Koszt szkolenia: 250 PLN netto/osobę.
Miejsce: KRS Kancelaria, Łódź, ul. Targowa 35.
Zapisy na szkolenie:
 42 207 66 66 / e.kaszuba@krs-adwokaci.pl

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie – obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych – kogo dotyczy.
 2. Pojęcie podmiotów powiązanych.
  a) Powiązania kapitałowe.
  b) Powiązania osobowe.
 3. Metody ustalania cen pomiędzy podmiotami powiązanymi.
  a) Metoda – porównywalna cena niekontrolowana.
  b) Metoda koszt plus.
  c) Metoda ceny odsprzedaży.
  d) Metody transakcyjne.
 4. Obowiązek dokumentacyjny i treść dokumentacji – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2017 r.
  a) Transakcje podlegające dokumentacji oraz progi transakcyjne – zmiany w przepisach.
  b) Elementy dokumentacji podatkowej.
  c) Opis podatnika.
  d) Opis powiązań pomiędzy podmiotami.
  e) Analiza funkcjonalna.
  f) Analiza kosztowa.
  g) Analiza ryzyk transakcyjnych.
  h) Metoda ustalania ceny transferowej.
  i) Strategia gospodarcza.
 5. Omówienie dokumentacji podatkowej na przykładzie.
 6. Konsekwencje braku dokumentacji podatkowej – sankcje.
  a) Stosownie stawki 50% do dochodów.
  b) Sankcje karno-skarbowe.
  c) Sankcje dla władz spółek.
 7. Terminy sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej.
 8. Podsumowanie.

OBSZARY NASZEJ SPECJALIZACJI

PRAWO
BUDOWLANE

Kancelaria jest podmiotem wyspecjalizowanym w procesie inwestycji budowlanych, a zatem pracuje również na podstawie prawa zamówień publicznych, FIDIC, opracowuje procedury przetargów, a także zajmuje się prawem autorskim w zakresie prac projektowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

KONTROLA SKARBOWA

Kancelaria, na zlecenie Klienta bierze udział w czynnościach kontrolnych, bada zakres kontroli oraz żądania kontrolujących, po konsultacji z Klientem udziela pisemnych informacji dla organu kontrolnego.

ZOBACZ WIĘCEJ

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁEK

Przeprowadzanie procesów zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych w.szczególności spółek prawa handlowego poprzez ich przekształcenia, połączenia oraz podziały.

ZOBACZ WIĘCEJ

DORADZTWO PODATKOWE

Analiza podatkowa przedsięwzięć biznesowych. Reprezentacja podatników w trakcie kontroli oraz postępowań podatkowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI PRAWNEJ?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Ważne jest dla nas, by w sposób możliwie szybki i skuteczny rozwiązywać problemy naszych Klientów, ale co najważniejsze zapewniamy stałe bezpieczeństwo prawne podejmowanych rozwiązań przez naszych Klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI