KOMPLEKSOWE DORADZTWO
PRAWNE DLA BIZNESU

 

Adwokat Patrycja Kaźmierczak dostarcza swoim Klientom rozwiązania prawne
gwarantujące bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz zapewnia sprawną
i rzetelną obsługę prawną.

Wyślij email

+48 509 477 304

PATRYCJA KAŹMIERCZAK

Adwokat Patrycja Kaźmierczak ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi w 2011 roku.

Zajmuje się obsługą firm z branży budowlanej, w tym bieżącą obsługą dwóch ogólnopolskich deweloperów. Aktywnie uczestniczy w procesie inwestycyjnym swoich Klientów, dokonując audytów nieruchomości, tworząc umowy o roboty budowlane, jak również umowy deweloperskie.

Do swoich sukcesów zalicza koordynację prawną budowy kilku osiedli mieszkaniowych w Polsce, galerii handlowej, fragmentu odcinka autostrady (obwodnica Łodzi), a ponadto komercjalizację biurowca w Dubaju. Ponadto specjalizuje się w tworzeniu oraz negocjowaniu międzynarodowych umów handlowych, negocjowała kontrakty m.in. w Seremban, Guangzhou oraz w Singapurze.

Wraz z prawnikami z Azji i Europy obsługuje międzynarodowy holding zajmujący się inwestycjami w rynek nieruchomości krajów europejskich. Ponadto skutecznie doprowadziła do kilku fuzji, jak i przejęć podmiotów gospodarczych, również z kapitałem zagranicznym.

Adwokat Patrycja Kaźmierczak wykonuje również audyty prawne na zlecenie dużych i średnich przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, zapewniając możliwie najwyższe bezpieczeństwo prawne z uwzględnieniem konieczności zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa.

Lista publikacji:

 • „Jak sporządzać protokół odbioru robót budowlanych”, Inżynier Budownictwa, 1/2018;
 • „Błędy projektowe a terminy wykonywania prac budowlanych”, Inżynier Budownictwa 11/2017;
 • „Pomoc prawna przy inwestycjach budowlanych” wywiad z adw. Patrycją Kaźmierczak, „Warsaw Business Journal, 9/2017
 • „Odstępstwa od projektu budowlanego” Inżynier Budownictwa, 7/8/2017;
 • „Zmiany w prawie budowlanym”, Warsaw Business Journal, 3/2017;

TOMASZ
WOJDAL

GŁÓWNY RADCA PRAWNY

PAULINA
ZBROCH

APLIKANT ADWOKACKI

MARTA
CHORĄŻYCZEWSKA

ADWOKAT

MAREK
SUKIENNIK

RADCA PRAWNY

MACIEJ
BZDURSKI

APLIKANT RADCOWSKI

RAFAŁ
BARANOWSKI

APLIKANT RADCOWSKI

ADAM
BANASIAK

APLIKANT RADCOWSKI

MILENA
CIESEK

APLIKANT RADCOWSKI

JACEK
ŁUKASIEWICZ

PRAWNIK

KALINA
WARDA

ASYSTENTKA

RADOSŁAW
RYBAK

PRAWNIK

EWELINA
DURMA

PRAWNIK

MONIKA
PATRZYK

ASYSTENTKA

SYLWIA
MICHALSKA

ASYSTENTKA

MICHAŁ
PYTKOWSKI

ASYSTENT

EWELINA
KASZUBA

MARKETING & PR
DOŁĄCZ DO NAS

Wyślij email

+48 504 713 145

TOMASZ WOJDAL

Tomasz Wojdal jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, głównym radcą prawnym w Kancelarii KRS.

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw podatkowych, gospodarczych i handlowych. Zajmuje się również planowaniem sukcesji przedsiębiorców poprzez przeprowadzanie kompleksowych procesów restrukturyzacji przedsiębiorców, zarówno od strony podatkowej, handlowej i cywilnej oraz ich bieżącą obsługą prawną. W tym zakresie opracowuje koncepcje restrukturyzacyjne dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, a także wdraża je w życie przeprowadzając procesy przekształceń, łączeń i podziału spółek handlowych.

Prowadził wiele projektów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych przedsiębiorców z branży budowlanej, telekomunikacyjnej oraz motoryzacyjnej, zapewniając oszczędności podatkowe oraz zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej.

W latach 2008-2012 pracował w Kancelarii radcowskiej jako specjalista do spraw podatkowych i gospodarczych, zajmując się sprawami gospodarczymi, spadkowymi i rodzinnymi oraz związanymi z nimi kwestiami podatkowymi. Wcześniej zdobywał doświadczenia w międzynarodowej grupie doradztwa podatkowego.

Tomasz Wojdal jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również absolwentem University Maastricht (Holandia), gdzie zajmował się studiami z zakresu komparatystyki prawniczej (prawo amerykańskie i holenderskie) oraz prawa europejskiego z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

Obecnie w sferze zainteresowania Tomasza Wojdala leżą zagadnienia z dziedziny prawa podatkowego i handlowego oraz aspekty związane z planowaniem spadkowym i procesami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorców.

W ostatnim czasie ukazała się publikacja „Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej”, której jest współautorem.

Lista publikacji:

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych przy przekształceniu”, Warsaw Business Journal  9/2017
 • „Czy przewoźnik może notę obciążeniową zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności ”, Dziennik Gazeta Prawna (dodatek z 25.09.17 r.)
 • „Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych za wkłady niepieniężne” , Warsaw Business Journal, 9/2017;
 • „Zwrot podatku VAT w budownictwie”, Warsaw Business Journal, 4/2017;
 • „Istotą zawieszenia działalności gospodarczej jest obciążenie podatnika” ”, Dziennik Gazeta Prawna (dodatek z 25.06.17 r.)
 • „Zwrot podatku VAT w budownictwie”, Warsaw Business Journal, 4/2017;

Wyślij email

+48 42 207 66 66

PAULINA ZBROCH, mgr prawa, aplikantka adwokacka.

Posiada szerokie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w zakresie przygotowania i opiniowania umów oraz ogólnych warunków umów. Sporządza umowy spółek, umowy agencyjne, umowy licencyjne, jak również tzw. umowy nienazwane. Opracowuje umowy inwestycyjne: umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy z Inżynierem Kontraktu, umowy koncesyjne i umowy o dostawę.
Zajmuje się także przygotowywaniem opinii prawnych i umów obejmujących zagadnienia związane z prawem autorskim, prawem Internetu, świadczeniem usług drogą elektroniczną, prawem konkurencji oraz prawami konsumentów.
Jej doświadczenie obejmuje również sporządzanie pism procesowych i reprezentację klientów przed sądami, w szczególności w sporach powstałych na tle wykonywania umów handlowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń praw własności intelektualnych.
Paulina Zbroch współpracę z KRS Kancelarią rozpoczęła w 2013 roku. W latach 2015 -2018 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi

Edukacja: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracę magisterską pt. „Wykonalność orzeczeń sądów zagranicznych na tle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego” obroniła w Katedrze postępowania cywilnego. W ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Maastricht, gdzie bliżej zapoznała się z tematyką międzynarodowego prawa cywilnego, a także prawem Unii Europejskiej.

Języki: polski, angielski.

Specjalizacje:
• Prawo umów
• Prawo autorskie

Wyślij email

+48 600 309 008

MARTA CHORĄŻYCZEWSKA, adwokat

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną – podatkową przedsiębiorców. Specjalizuje się głównie w prawie spółek oraz prawie pracy. Doradza na rzecz organów spółek handlowych, w tym przygotowuje i przewodniczy zgromadzeniom spółek kapitałowych oraz opiniuje i przygotowuje kontrakty handlowe. Doradza przedsiębiorcom zarówno na etapie rejestracji spółek, jak również w trakcie prowadzenia procesów łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji spółek. Opracowuje koncepcje restrukturyzacji spółek wraz z aspektami podatkowymi i pracowniczymi.

Adwokat Marta Chorążyczewska zajmuje się również kompleksowym doradztwem z zakresu prawa pracy w tym zatrudniania pracowników i współpracowników, określania zasad wynagradzania kadry menedżerskiej, restrukturyzacji zatrudnienia oraz zwolnień grupowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie negocjacji porozumień ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników. Tworzy regulaminy wewnętrzne oraz programy compliance w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Adwokat Marta Chorążyczewska ma bogate doświadczenie w zakresie reprezentowanie klientów w sporach sądowych z pracownikami, w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w postępowaniu rejestrowym, w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikiem a spółką.

Specjalizacje:
• Doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego
• Doradztwo w zakresie prawa pracy
• Doradztwo w zakresie restrukturyzacji

Języki: polski, angielski

Członkostwo: Izba Adwokacka w Łodzi.

Edukacja: Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

Marek Sukiennik, radca prawny.

Specjalista prawa spółek i prawa gospodarczego. Zajmuje się bieżącą obsługą prawno – podatkową podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego. Obsługuje firmy przede wszystkim z branży budowlanej i produkcyjnej. Interesuje się tematyką smart kontraktów oraz technologią blockchain.

Doradza klientom w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej. Świadczy kompleksową pomoc prawną przy zakładaniu każdego rodzaju spółek, a także oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce. Sporządza dokumentację korporacyjną spółki, m.in. statuty, umowy spółek, akty założycielskie, regulaminy, umowy oraz uchwały regulujące wzajemne relacje między wspólnikami oraz porozumienia typu joint venture. Przygotowuje dokumentację w zakresie obsługi organów statutowych, w tym projekty uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych. Opracowuje też dokumentację na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projekty uchwał i protokołów. Dokonuje kompleksowej analizy sytuacji prawnej spółek (due dilligence), w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki. Doradza przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części oraz przy nabywaniu udziałów/akcji.

Doradza także w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, szczególnie w sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów, sporządzaniu opinii prawnych oraz prowadzeniu negocjacji i mediacji. W swojej praktyce koncentruje się na tworzeniu i realizacji skutecznych i optymalnych rozwiązań prawnych oraz strategii procesowych.

Radca prawny Marek Sukiennik posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych we wszystkich instancjach, w szczególności w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, handlowego oraz sądowo-administracyjnego.

Specjalizacje:
• Doradztwo w zakresie zakładania i obsługi spółek
• Doradztwo w zakresie sporządzania umów
• Doradztwo z zakresu prawa podatkowego
• Spory sądowe, mediacje

Języki: polski, angielski.

Członkostwo:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi.

Edukacja:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Absolwent Studiów Podyplomowych Prawnej Obsługi Przedsiębiorców na WPIA UŁ

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MACIEJ BZDURSKI, mgr prawa, aplikant radcowski.

Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie spółek oraz prawie gospodarczym. Zajmuje się bieżącą obsługą prawno – podatkową spółek. Pomaga klientom przy tworzeniu i rejestracji spółek, tworzy regulaminy zarządów i rad nadzorczych, przygotowuje zgromadzenia wspólników, zmiany umów i statutów.
Maciej Bzdurski posiada duże doświadczenie z zakresu projektów restrukturyzacyjnych oraz w badaniach stanu prawnego spółek. Zajmuje się procesami połączeń, przekształceń oraz podziałów przedsiębiorstw, z uwzględnieniem ich skutków podatkowych. Jego doświadczenie obejmuje również sporządzanie pism procesowych i reprezentację klientów w postepowaniach podatkowych przed organami i sądami administracyjnymi oraz w postepowaniach o ogłoszenie upadłości i postępowaniach upadłościowych.
Z KRS Kancelarią związany od 2014 roku. Wcześniej zdobywał doświadczenie jako praktykant w jednej z największych łódzkich kancelarii prawno-podatkowych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Edukacja: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracę magisterską pt. „Obejście prawa podatkowego” obronił w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego.

Języki: polski, angielski.

Specjalizacje:
• Doradztwo w zakresie prawa podatkowego
• Doradztwo w zakresie zakładania i obsługi spółek
• Doradztwo w zakresie restrukturyzacji i przekształceń

Wyślij email

+48 42 207 66 66

RAFAŁ BARANOWSKI, mgr prawa, aplikant radcowski

Specjalizuje się w prawie spółek oraz w prawie cywilnym w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców w zakresie zakładania i likwidacji spółek, oddziałów, fundacji stowarzyszeń i przedstawicielstw. Sporządza wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego, umowy spółek statuty oraz projekty uchwał. Zajmuje się również bieżącą obsługą organów spółek tj. zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń. Bierze udział w projektach związanych z przekształcaniem spółek oraz w projektach dotyczących sprzedaży i zakupu udziałów, bądź akcji przedsiębiorstw.

Rafał Baranowski wspomaga obsługę firm z branży TSL, sporządza i opiniuje dokumentację powstałą przy realizacji usług spedycji i przewozu, w szczególności przygotowuje ogólne warunki umów przewozu, spedycji oraz inne umowy regulujące zobowiązania stron. Doradza klientom w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ustawy o czasie pracy kierowców. Zajmuje się windykacją i dochodzeniem wierzytelności z tytułu wykonanych usług przewozu i spedycji wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych. Wspomaga zespół kancelarii w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych przed organami publicznymi w sprawach z zakresu transportu drogowego, w szczególności w zakresie uzyskania licencji, zezwoleń, odwołań od kar administracyjnych.

Rafał Baranowski bierze także udział w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego oraz prawa pracy.
Swoje doświadczenie zdobywał już jako student pracując w kancelariach prawnych oraz w kancelarii komorniczej.

W 2017 roku uzyskał wpis na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Edukacja: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Konsensualizm w polskim procesie karnym” obronił w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki.

Języki: polski, angielski

Specjalizacje:
•  
Prawo umów
•  Prawo cywilne
•  Prawo przewozowe

 

Wyślij email

+48 42 207 66 66

ADAM BANASIAK, mgr prawa, aplikant radcowski.

Specjalizuje się w prawie umów. Posiada duże doświadczenie w zakresie przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania wszelkiego rodzaju kontraktów w obrocie gospodarczym. Przygotowuje umowy spółek, umowy cywilno-prawne w tym tzw. umowy nienazwane, umowy budowlane, inwestycyjne, franczyzy oraz umowy o korzystanie z wizerunku. Sporządza ogólne warunki umów. Przygotowuje pisma procesowe z tytułu roszczeń wynikających z umów.

Adam Banasiak szczególną uwagę skupia na wyborze optymalnych rozwiązań kontraktowych z uwzględnieniem wszystkich rodzajów ryzyk, w tym ryzyk podatkowych, związanych z przygotowywanymi i negocjowanymi umowami.

Adam Banasiak swoje doświadczenie, jeszcze jako student zdobywał w kancelariach radcowskich i adwokackich m.in. w Poznaniu, Warszawie i w Łodzi.

W 2016 r. uzyskał wpis na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Edukacja: Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską pt. „Ulgi i zwolnienia w polskim prawie podatkowym” obronił w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego.

Języki: polski, angielski

Specjalizacja:
• Prawo umów
• Prawo podatkowe

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MILENA CIESEK, mgr prawa, aplikantka radcowska.

Milena Ciesek zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców pod kątem ochrony prawa własności przemysłowej. Przygotowuje umowy związane ze zbywaniem, przenoszeniem i obciążeniem praw własności przemysłowej. Pomaga klientom przy rejestracji znaków towarowych, uzyskaniu i przedłużaniu ochrony patentowej. Sporządza i opiniuje umowy licencyjne dotyczące znaków towarowych i prawa wynalazczego. Koncentruje się także na problematyce naruszeń znaków towarowych i sprzeciwów wobec rejestracji znaków towarowych. Zajmuje się również ochroną know-how oraz tajemnic handlowych.
Milena Ciesek już jako studentka nabywała doświadczenie w kancelariach skoncentrowanych na obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz specjalizujących się w prawie handlowym.
W 2017 roku uzyskała wpis na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Edukacja: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalizacją: prawo gospodarcze. Przez cały okres trwania studiów nagradzana stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Międzynarodowego. W ramach programu Erasmus+ odbyła semestr studiów na Uniwersytecie w Oslo.

Języki: polski, angielski, norweski

Specjalizacja:
• Prawo własności przemysłowej
• Prawo spółek

Wyślij email

+48 42 207 66 66

JACEK ŁUKASIEWICZ

Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim, pracę magisterską pt. „Wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego” obronił w Katedrze Postępowania Cywilnego. Ukończył 2-letnie, stacjonarne studia podyplomowe: Produkcja filmowa i telewizyjna w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (PWSFTviT), gdzie w latach 2005-2006 pełnił funkcję senatora.

Do zakresu jego zainteresowań należą zagadnienia związane z prawem autorskim oraz podatkowym, zwłaszcza w aspektach opodatkowania twórców.

Posiada certyfiakt PRINCE2. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim oraz włoskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

RADOSŁAW RYBAK, prawnik

Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz w prawie spółek.
Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem wszelkich ryzyk podatkowych w firmie. Przygotowuje wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe oraz wnioski o wydanie interpretacji klasyfikacji statystycznych do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Sporządza pisma procesowe w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu prawa podatkowego. Bierze udział w przygotowaniach dokumentacji cen transferowych.
Radosław Rybak aktywnie uczestniczy w projektach restrukturyzacyjnych, w szczególności zajmuje się analizą zobowiązań umownych w zakresie postanowień wykluczających cesję praw. Sporządza umowy aportów przedsiębiorstw i umowy aportów zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Uczestniczył w konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi.

Edukacja: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego studiów I stopnia na kierunku Administracja. Pracę licencjacką pt. „Odpowiedzialność podatkowa członków organów zarządzających osób prawnych” obronił w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego. Obecnie kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia

Języki: polski, angielski.

Specjalizacje:
• prawo podatkowe
• prawo spółek
• restrukturyzacje i przekształcenia

 

Wyślij email

+48 42 207 66 66

KALINA WARDA

Studentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczka seminarium magisterskiego w Katedrze Prawa Podatkowego, w której pisze pracę magisterską 
„Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki.

W roku akademickim 2016/2017 odbywała praktyki w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”, gdzie rozwiązywała przedstawiane przez klientów problemy prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Swoje doświadczenie prawnicze zdobywała również na praktykach w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydziale Gospodarczym pod okiem sędziego orzekającego, w trackie których do jej obowiązków należało m.in. przygotowywanie projektów pism sądowych i orzeczeń.

W KRS Kancelarii wspiera zespół w bieżących obowiązkach z zakresu kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. Zdobywa doświadczenie w szczególności w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa pracy. Do jej codziennych obowiązków należy sporządzanie projektów pism na etapie przedsądowym, sądowym, a także projektów umów oraz dokumentów związanych z rejestracją oraz zmianami podmiotów 
w Rejestrze Przedsiębiorców.

Posiada Certificate in Advanced English (CAE) świadczący o zaawansowanym poziomie języka angielskiego.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

EWELINA DURMA

Studentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczka proseminarium z zakresu prawa cywilnego. W ramach VIII edycji programu edukacji prawniczej „Znam swoje prawa”, organizowanego przez Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”, w roku akademickim 2016/2017 współprowadziła warsztaty w dziedzinie prawa cywilnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W KRS Kancelarii asystencko wspiera zespół w bieżących obowiązkach z zakresu kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. Zdobywa doświadczenie w szczególności w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa pracy. Do jej codziennych obowiązków należy sporządzanie projektów pism na etapie przedsądowym, sądowym, a także projektów umów. Czynnie bierze także udział w przygotowaniu projektów dokumentów związanych z rejestracją oraz zmianami podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców.

Posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie. Na aktualnym stanowisku pracy przygotowuje tłumaczenia: umów, pism przewodnich oraz dokumentacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MONIKA PATRZYK

Studentka prawa na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Współzałożycielka oraz przewodnicząca Koła Naukowego Prawa Medycznego WPiA UŁ w roku akademickim 2016/2017 oraz absolwentka Kliniki Prawa WPiA UŁ.

W KRS Kancelarii zdobywa doświadczenie zawodowe, poszerzając swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa podatkowego.
Wspiera zespół poprzez przygotowywanie pism procesowych, projektów umów oraz obsługę sekretariatu.

Wśród jej zainteresowań znajduje się prawo postępowania cywilnego oraz prawo gospodarcze i handlowe, a w szczególności polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Interesuje się także prawem medycznym, a zwłaszcza problematyką odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody medyczne, dokumentacji medycznej oraz tajemnicy lekarskiej.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

SYLWIA MICHALSKA

Studentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Na swoim aktualnym stanowisku koordynuje pracę sekretariatu oraz wspiera współpracowników w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, zdobywając wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego.

Do zakresu jej zainteresowań zawodowych należą zarówno aspekty prawa cywilnego, prawa ochrony środowiska jak i prawa administracyjnego. Uczestniczyła w konferencjach i warsztatach poświęconych regulacjom prawnym w zakresie ochrony środowiska. Biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

Michał Pytkowski

Student kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik proseminarium z prawa europejskiego prywatnego. Członek zarządu dwóch prężnie rozwijających się kół naukowych.

W KRS Kancelarii zdobywa doświadczenie zawodowe, wspierając zespół w bieżących obowiązkach z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych, sporządzając projekty pism procesowych, a także innych dokumentów.

Do zakresu jego zainteresowań należą zagadnienia związane z prawem cywilnym, gospodarczym a także energetycznym w szczególności zagadnieniami związanymi z odnawialnymi źródłami energii i elektromobilnością. Hobbystycznie zajmuje się prawem sportowym. Posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Wyślij email

+48 531 876 438

EWELINA KASZUBA

Studiowała prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w największych kancelariach prawniczych w Łodzi. W KRS Kancelarii koordynuje działania marketingowo – sprzedażowe, odpowiada za wizerunek Kancelarii oraz komunikację. Współpracuje z mediami, organizuje szkolenia i wydarzenia biznesowe.

Prywatnie miłośniczka podróży, fotografii i literatury faktu.

 

KRS Kancelaria

Zaufali nam nie tylko mali i średni przedsiębiorcy ale również międzynarodowy holding z branży tekstylnej oraz z branży obrotu nieruchomościami.

WYŚLIJ ZAPYTANIE