Wyślij email

+48 509 477 304

PATRYCJA KAŹMIERCZAK

Adwokat Patrycja Kaźmierczak ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi w 2011 roku.

Zajmuje się obsługą firm z branży budowlanej, w tym bieżącą obsługą dwóch ogólnopolskich deweloperów. Aktywnie uczestniczy w procesie inwestycyjnym swoich Klientów, dokonując audytów nieruchomości, tworząc umowy o roboty budowlane, jak również umowy deweloperskie.

Do swoich sukcesów zalicza koordynację prawną budowy kilku osiedli mieszkaniowych w Polsce, galerii handlowej, fragmentu odcinka autostrady (obwodnica Łodzi), a ponadto komercjalizację biurowca w Dubaju. Ponadto specjalizuje się w tworzeniu oraz negocjowaniu międzynarodowych umów handlowych, negocjowała kontrakty m.in. w Seremban, Guangzhou oraz w Singapurze.

Wraz z prawnikami z Azji i Europy obsługuje międzynarodowy holding zajmujący się inwestycjami w rynek nieruchomości krajów europejskich. Ponadto skutecznie doprowadziła do kilku fuzji, jak i przejęć podmiotów gospodarczych, również z kapitałem zagranicznym.

Adwokat Patrycja Kaźmierczak wykonuje również audyty prawne na zlecenie dużych i średnich przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, zapewniając możliwie najwyższe bezpieczeństwo prawne z uwzględnieniem konieczności zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa.

TOMASZ
WOJDAL

GŁÓWNY RADCA PRAWNY

MAGDALENA
GÓRECKA

ADWOKAT

MARTA
CHORĄŻYCZEWSKA

ADWOKAT

PAULINA
ZBROCH

APLIKANT ADWOKACKI

MACIEJ
BZDURSKI

APLIKANT RADCOWSKI

ADAM
BANASIAK

APLIKANT RADCOWSKI

RAFAŁ
BARANOWSKI

APLIKANT RADCOWSKI

RADOSŁAW
RYBAK

PRAWNIK

EWELINA
KASZUBA

MARKETING & PR

EWELINA
DURMA

PRAWNIK

SYLWIA
MICHALSKA

FRONT DESK

MILENA
CIESEK

APLIKANT RADCOWSKI

KALINA
WARDA

ASYSTENTKA

MONIKA
PATRZYK

ASYSTENTKA
DOŁĄCZ DO NAS

Wyślij email

+48 504 713 145

TOMASZ WOJDAL

Tomasz Wojdal jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, głównym radcą prawnym w Kancelarii KRS.

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw podatkowych, gospodarczych i handlowych. Zajmuje się również planowaniem sukcesji przedsiębiorców poprzez przeprowadzanie kompleksowych procesów restrukturyzacji przedsiębiorców, zarówno od strony podatkowej, handlowej i cywilnej oraz ich bieżącą obsługą prawną. W tym zakresie opracowuje koncepcje restrukturyzacyjne dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, a także wdraża je w życie przeprowadzając procesy przekształceń, łączeń i podziału spółek handlowych.

Prowadził wiele projektów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych przedsiębiorców z branży budowlanej, telekomunikacyjnej oraz motoryzacyjnej, zapewniając oszczędności podatkowe oraz zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej.

W latach 2008-2012 pracował w Kancelarii radcowskiej jako specjalista do spraw podatkowych i gospodarczych, zajmując się sprawami gospodarczymi, spadkowymi i rodzinnymi oraz związanymi z nimi kwestiami podatkowymi. Wcześniej zdobywał doświadczenia w międzynarodowej grupie doradztwa podatkowego.

Tomasz Wojdal jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również absolwentem University Maastricht (Holandia), gdzie zajmował się studiami z zakresu komparatystyki prawniczej (prawo amerykańskie i holenderskie) oraz prawa europejskiego z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

Obecnie w sferze zainteresowania Tomasza Wojdala leżą zagadnienia z dziedziny prawa podatkowego i handlowego oraz aspekty związane z planowaniem spadkowym i procesami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorców.

W ostatnim czasie ukazała się publikacja „Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej”, której jest współautorem.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MAGDALENA GÓRECKA

Specjalizuje się w administracyjnym prawie budowlanym, w tym uzyskiwaniem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, analizą miejsca położenia inwestycji, ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem prac budowlanych.

Wyślij email

+48 600 309 008

MARTA CHORĄŻYCZEWSKA

Adwokat Marta Chorążyczewska jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi.

Aplikację adwokacką ukończyła w roku 2012. Podczas aplikacji odbywała praktykę zawodową zarówno w Kancelariach cywilnych oraz karnych.

Wieloletni asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi w wydziałach karnych.

Zawodowo zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie cywilnym, a w szczególności w prawie nieruchomości oraz w prawie zobowiązań, w tym prawie umów gospodarczych. W zakres jej zainteresowań wpisuje się szeroko rozumiana problematyka niewykonania oraz nienależytego wykonania zobowiązań, gwarancje należytego wykonania zobowiązań oraz odstąpienia od umowy.

Reprezentowała klientów w licznych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

PAULINA ZBROCH

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską pt. „Wykonalność orzeczeń sądów zagranicznych na tle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego” obroniła w Katedrze postępowania cywilnego. W ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Maastricht, gdzie bliżej zapoznała się z tematyką międzynarodowego prawa cywilnego, a także prawem Unii Europejskiej. Uczestniczka warsztatów z zakresu prawa podatkowego.

W 2015 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Współpracę z kancelarią rozpoczęła w 2013 roku i od tego czasu zdobywa doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych.
Zajmuje się głównie prawem spółek, prawem budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem procesu inwestycyjnego oraz prawem pracy. Do zakresu jej zainteresowań należy również prawo cywilne, postępowanie cywilne, w tym międzynarodowe postępowanie cywilne oraz prawo gospodarczo-handlowe. Posługuje się językiem angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MACIEJ BZDURSKI

Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim, pracę magisterską pt. „Obejście prawa podatkowego” obronił w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego. W okresie studiów piastował funkcję wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.

Zdobywał doświadczenie jako praktykant w jednej z największych łódzkich kancelarii prawno-podatkowych. Uczestnik wielu szkoleń w zakresie prawa podatkowego.

Do zakresu jego zainteresowań należą zagadnienia związane z prawem podatkowym, zwłaszcza w aspektach dotyczących podatków dochodowych. Interesuje się również prawem gospodarczym i prawem spółek, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych przy fuzji przedsiębiorstw. Posługuje się językiem angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

ADAM BANASIAK

Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską pt. „Ulgi i zwolnienia w polskim prawie podatkowym” obronił w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego.

W trakcie studiów zdobywał doświadczenie w wielu kancelariach radcowskich i adwokackich m.in. w Poznaniu, Warszawie i w Łodzi.

W 2016 r. wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Do zakresu jego zainteresowań należą zagadnienia związane z postępowaniem cywilnym w szczególności postępowaniem egzekucyjnym, z którego doświadczenie zdobywał pracując w kancelarii komorniczej. Ponadto w obszarze  jego zainteresowań znajdują się prawo cywilne, prawo gospodarczo-handlowe oraz prawo podatkowe. Posługuje się językiem angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

RAFAŁ BARANOWSKI

Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską pt. „Konsensualizm w polskim procesie karnym” obronił w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki.

Do zakresu jego zainteresowań należą zagadnienia związane z postępowaniem cywilnym w szczególności postępowaniem egzekucyjnym, z którego doświadczenie zdobywał pracując w kancelarii komorniczej. Ponadto w obszarze  jego zainteresowań znajdują się prawo karne skarbowe, prawo spółek oraz prawo sportowe. Posługuje się językiem angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

RADOSŁAW RYBAK

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę licencjacką pt. „Odpowiedzialność podatkowa członków organów zarządzających osób prawnych” obronił w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego. Obecnie kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia.

Do zakresu jego zainteresowań należą zagadnienia związane z prawem podatkowym, zwłaszcza w aspektach dotyczących opodatkowania spółek prawa handlowego.
Uczestniczył w konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie jego pasją jest sport oraz wycieczki górskie.

 

Wyślij email

+48 531 876 438

EWELINA KASZUBA

Studiowała prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w największych kancelariach prawniczych w Łodzi. W KRS Kancelarii koordynuje działania marketingowo – sprzedażowe, odpowiada za wizerunek Kancelarii oraz komunikację. Współpracuje z mediami, organizuje szkolenia i wydarzenia biznesowe.

Prywatnie miłośniczka podróży, fotografii i literatury faktu.

 

Wyślij email

+48 42 207 66 66

EWELINA DURMA

Studentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczka proseminarium z zakresu prawa cywilnego. W ramach VIII edycji programu edukacji prawniczej „Znam swoje prawa”, organizowanego przez Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”, w roku akademickim 2016/2017 współprowadziła warsztaty w dziedzinie prawa cywilnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W KRS Kancelarii asystencko wspiera zespół w bieżących obowiązkach z zakresu kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. Zdobywa doświadczenie w szczególności w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa pracy. Do jej codziennych obowiązków należy sporządzanie projektów pism na etapie przedsądowym, sądowym, a także projektów umów. Czynnie bierze także udział w przygotowaniu projektów dokumentów związanych z rejestracją oraz zmianami podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców.

Posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie. Na aktualnym stanowisku pracy przygotowuje tłumaczenia: umów, pism przewodnich oraz dokumentacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

SYLWIA MICHALSKA

Studentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Na swoim aktualnym stanowisku koordynuje pracę sekretariatu oraz wspiera współpracowników w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, zdobywając wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego.

Do zakresu jej zainteresowań zawodowych należą zarówno aspekty prawa cywilnego, prawa ochrony środowiska jak i prawa administracyjnego. Uczestniczyła w konferencjach i warsztatach poświęconych regulacjom prawnym w zakresie ochrony środowiska. Biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MILENA CIESEK

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim, ze specjalizacją: prawo gospodarcze. Przez cały okres trwania studiów nagradzana stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Międzynarodowego. W ramach programu Erasmus+ odbyła semestr studiów na Uniwersytecie w Oslo.

W 2017 roku wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Nabywała doświadczenie w kancelariach skoncentrowanych na obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz specjalizujących się w prawie handlowym. Odbyła także praktyki w Wydziale Rodzinnym Sądu Okręgowego w Łodzi.
W Kancelarii KRS pogłębia swoje doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. Do jej zakresu zainteresowań należy prawo cywilne, rodzinne, spółek handlowych oraz własności przemysłowej i intelektualnej.
Włada biegle językiem angielskim oraz językiem norweskim w stopniu średnio zaawansowanym.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

KALINA WARDA

Studentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczka seminarium magisterskiego w Katedrze Prawa Podatkowego, w której pisze pracę magisterską 
„Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki.

W roku akademickim 2016/2016 odbywała praktyki w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”, gdzie rozwiązywała przedstawiane przez klientów problemy prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Swoje doświadczenie prawnicze zdobywała również na praktykach w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydziale Gospodarczym pod okiem sędziego orzekającego, w trackie których do jej obowiązków należało m.in. przygotowywanie projektów pism sądowych i orzeczeń.

W KRS Kancelarii wspiera zespół w bieżących obowiązkach z zakresu kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. Zdobywa doświadczenie w szczególności w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa pracy. Do jej codziennych obowiązków należy sporządzanie projektów pism na etapie przedsądowym, sądowym, a także projektów umów oraz dokumentów związanych z rejestracją oraz zmianami podmiotów 
w Rejestrze Przedsiębiorców.

Posiada Certificate in Advanced English (CAE) świadczący o zaawansowanym poziomie języka angielskiego.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MONIKA PATRZYK

Studentka prawa na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Współzałożycielka oraz przewodnicząca Koła Naukowego Prawa Medycznego WPiA UŁ w roku akademickim 2016/2017 oraz absolwentka Kliniki Prawa WPiA UŁ.

W KRS Kancelarii zdobywa doświadczenie zawodowe, poszerzając swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa podatkowego.
Wspiera zespół poprzez przygotowywanie pism procesowych, projektów umów oraz obsługę sekretariatu.

Wśród jej zainteresowań znajduje się prawo postępowania cywilnego oraz prawo gospodarcze i handlowe, a w szczególności polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Interesuje się także prawem medycznym, a zwłaszcza problematyką odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody medyczne, dokumentacji medycznej oraz tajemnicy lekarskiej.

KRS Kancelaria

Zaufali nam nie tylko mali i średni przedsiębiorcy ale również międzynarodowy holding z branży tekstylnej oraz z branży obrotu nieruchomościami.

WYŚLIJ ZAPYTANIE