Wyślij email

+48 509 477 304

PATRYCJA KAŹMIERCZAK

Adwokat Patrycja Kaźmierczak ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi w 2011 roku.

Zajmuje się obsługą firm z branży budowlanej, w tym bieżącą obsługą dwóch ogólnopolskich deweloperów. Aktywnie uczestniczy w procesie inwestycyjnym swoich Klientów, dokonując audytów nieruchomości, tworząc umowy o roboty budowlane, jak również umowy deweloperskie.

Do swoich sukcesów zalicza koordynację prawną budowy kilku osiedli mieszkaniowych w Polsce, galerii handlowej, fragmentu odcinka autostrady (obwodnica Łodzi), a ponadto komercjalizację biurowca w Dubaju. Ponadto specjalizuje się w tworzeniu oraz negocjowaniu międzynarodowych umów handlowych, negocjowała kontrakty m.in. w Seremban, Guangzhou oraz w Singapurze.

Wraz z prawnikami z Azji i Europy obsługuje międzynarodowy holding zajmujący się inwestycjami w rynek nieruchomości krajów europejskich. Ponadto skutecznie doprowadziła do kilku fuzji, jak i przejęć podmiotów gospodarczych, również z kapitałem zagranicznym.

Adwokat Patrycja Kaźmierczak wykonuje również audyty prawne na zlecenie dużych i średnich przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, zapewniając możliwie najwyższe bezpieczeństwo prawne z uwzględnieniem konieczności zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa.

TOMASZ
WOJDAL

GŁÓWNY RADCA PRAWNY

MAGDALENA
GÓRECKA

ADWOKAT

MARTA
CHORĄŻYCZEWSKA

ADWOKAT

MARTA
NIEWIADOMSKA

ADWOKAT

PAULINA
ZBROCH

APLIKANT ADWOKACKI

MACIEJ
BZDURSKI

APLIKANT RADCOWSKI

MONIKA
MORKA

STARSZY PRAWNIK

RAFAŁ
BARANOWSKI

PRAWNIK

OLGA
KAROLEWSKA

PRAWNIK

RADOSŁAW
RYBAK

PRAWNIK

EWELINA
KASZUBA

MARKETING & PR
DOŁĄCZ DO NAS

Wyślij email

+48 504 713 145

TOMASZ WOJDAL

Tomasz Wojdal jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, głównym radcą prawnym w Kancelarii KRS.

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw podatkowych, gospodarczych i handlowych. Zajmuje się również planowaniem sukcesji przedsiębiorców poprzez przeprowadzanie kompleksowych procesów restrukturyzacji przedsiębiorców, zarówno od strony podatkowej, handlowej i cywilnej oraz ich bieżącą obsługą prawną. W tym zakresie opracowuje koncepcje restrukturyzacyjne dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, a także wdraża je w życie przeprowadzając procesy przekształceń, łączeń i podziału spółek handlowych.

Prowadził wiele projektów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych przedsiębiorców z branży budowlanej, telekomunikacyjnej oraz motoryzacyjnej, zapewniając oszczędności podatkowe oraz zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej.

W latach 2008-2012 pracował w Kancelarii radcowskiej jako specjalista do spraw podatkowych i gospodarczych, zajmując się sprawami gospodarczymi, spadkowymi i rodzinnymi oraz związanymi z nimi kwestiami podatkowymi. Wcześniej zdobywał doświadczenia w międzynarodowej grupie doradztwa podatkowego.

Tomasz Wojdal jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również absolwentem University Maastricht (Holandia), gdzie zajmował się studiami z zakresu komparatystyki prawniczej (prawo amerykańskie i holenderskie) oraz prawa europejskiego z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

Obecnie w sferze zainteresowania Tomasza Wojdala leżą zagadnienia z dziedziny prawa podatkowego i handlowego oraz aspekty związane z planowaniem spadkowym i procesami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorców.

W ostatnim czasie ukazała się publikacja „Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej”, której jest współautorem.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MAGDALENA GÓRECKA

Specjalizuje się w administracyjnym prawie budowlanym, w tym uzyskiwaniem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, analizą miejsca położenia inwestycji, ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem prac budowlanych.

Wyślij email

+48 600 309 008

MARTA CHORĄŻYCZEWSKA

Adwokat Marta Chorążyczewska jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi.

Aplikację adwokacką ukończyła w roku 2012. Podczas aplikacji odbywała praktykę zawodową zarówno w Kancelariach cywilnych oraz karnych.

Wieloletni asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi w wydziałach karnych.

Zawodowo zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie cywilnym, a w szczególności w prawie nieruchomości oraz w prawie zobowiązań, w tym prawie umów gospodarczych. W zakres jej zainteresowań wpisuje się szeroko rozumiana problematyka niewykonania oraz nienależytego wykonania zobowiązań, gwarancje należytego wykonania zobowiązań oraz odstąpienia od umowy.

Reprezentowała klientów w licznych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MARTA NIEWIADOMSKA

Adwokat Marta Niewiadomska jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi.

Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym w obszarze prawa karnego-skarbowego. Doradza oraz reprezentuje Klientów we wszystkich aspektach prawnych związanych z przebiegiem procesów karno-skarbowych, a także zapewnia skuteczną pomoc już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo – śledcze.

Wysoki poziom usług w tym zakresie gwarantuje szeroka i poparta długoletnim doświadczeniem wiedza Adwokat Marty Niewiadomskiej w zakresie prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości.

Świadczy pomoc prawną także w języku angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

PAULINA ZBROCH

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską pt. „Wykonalność orzeczeń sądów zagranicznych na tle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego” obroniła w Katedrze postępowania cywilnego. W ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Maastricht, gdzie bliżej zapoznała się z tematyką międzynarodowego prawa cywilnego, a także prawem Unii Europejskiej. Uczestniczka warsztatów z zakresu prawa podatkowego.

W 2015 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Współpracę z kancelarią rozpoczęła w 2013 roku i od tego czasu zdobywa doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych.
Zajmuje się głównie prawem spółek, prawem budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem procesu inwestycyjnego oraz prawem pracy. Do zakresu jej zainteresowań należy również prawo cywilne, postępowanie cywilne, w tym międzynarodowe postępowanie cywilne oraz prawo gospodarczo-handlowe. Posługuje się językiem angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MACIEJ BZDURSKI

Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim, pracę magisterską pt. „Obejście prawa podatkowego” obronił w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego. W okresie studiów piastował funkcję wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.

Zdobywał doświadczenie jako praktykant w jednej z największych łódzkich kancelarii prawno-podatkowych. Uczestnik wielu szkoleń w zakresie prawa podatkowego.

Do zakresu jego zainteresowań należą zagadnienia związane z prawem podatkowym, zwłaszcza w aspektach dotyczących podatków dochodowych. Interesuje się również prawem gospodarczym i prawem spółek, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych przy fuzji przedsiębiorstw. Posługuje się językiem angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MONIKA MORKA

Monika Morka w Kancelarii KRS pracuje na stanowisku asystenta prawnego. Jest absolwentką studiów I – stopnia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracę licencjacką pt. „Cywilnoprawne aspekty transplantologii z udziałem osoby małoletniej” obroniła w Katedrze Prawa Cywilnego. Jednocześnie kontynuuje studia na kierunku Prawo, na specjalizacji cywilnoprawnej.

Uczestniczyła w konferencjach oraz warsztatach poświęconych problematyce odpowiedzialności odszkodowawczej za błąd medyczny.

Współpracę z kancelarią rozpoczęła w 2016 roku i od tego czasu zdobywa doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z prawem handlowym oraz prawem podatkowym. Uczestniczyła w procesach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych obejmujących procedurę podziału, łączenia oraz przekształcenia spółek prawa handlowego. W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajdują się ponadto aspekty związane z prawem administracyjnym, problematyką ochrony praw własności intelektualnej oraz prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wyrządzonych szkód medycznych.

Prywatnie jej pasją jest pływanie, które uprawia wyczynowo. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, zarówno na szczeblu młodzieżowym, jak i seniorskim. Reprezentantka Polski na zawodach rangi międzynarodowej. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

RAFAŁ BARANOWSKI

Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską pt. „Konsensualizm w polskim procesie karnym” obronił w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki.

Do zakresu jego zainteresowań należą zagadnienia związane z postępowaniem cywilnym w szczególności postępowaniem egzekucyjnym, z którego doświadczenie zdobywał pracując w kancelarii komorniczej. Ponadto w obszarze  jego zainteresowań znajdują się prawo karne skarbowe, prawo spółek oraz prawo sportowe. Posługuje się językiem angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

OLGA KAROLEWSKA

Studentka prawa, obecnie w trakcie pisania pracy magisterskiej w katedrze Teorii i Filozofii Prawa. W kręgu jej zainteresowań leżą prawo cywilne i prawo pracy. Z Kancelarią KRS – adwokaci związana jest od 2016 r.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

RADOSŁAW RYBAK

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę licencjacką pt. „Odpowiedzialność podatkowa członków organów zarządzających osób prawnych” obronił w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego. Obecnie kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia.

Do zakresu jego zainteresowań należą zagadnienia związane z prawem podatkowym, zwłaszcza w aspektach dotyczących opodatkowania spółek prawa handlowego.
Uczestniczył w konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie jego pasją jest sport oraz wycieczki górskie.

 

Wyślij email

+48 531 876 438

EWELINA KASZUBA

Studiowała prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w największych kancelariach prawniczych w Łodzi. W KRS Kancelarii koordynuje działania marketingowo – sprzedażowe, odpowiada za wizerunek Kancelarii oraz komunikację. Współpracuje z mediami, organizuje szkolenia i wydarzenia biznesowe.

Prywatnie miłośniczka podróży, fotografii i literatury faktu.

 

KRS Kancelaria

Zaufali nam nie tylko mali i średni przedsiębiorcy ale również międzynarodowy holding z branży tekstylnej oraz z branży obrotu nieruchomościami.

WYŚLIJ ZAPYTANIE