Wyślij email

+48 509 477 304

PATRYCJA KAŹMIERCZAK

Adwokat Patrycja Kaźmierczak ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi w 2011 roku.

Zajmuje się obsługą firm z branży budowlanej, w tym bieżącą obsługą dwóch ogólnopolskich deweloperów. Aktywnie uczestniczy w procesie inwestycyjnym swoich Klientów, dokonując audytów nieruchomości, tworząc umowy o roboty budowlane, jak również umowy deweloperskie.

Do swoich sukcesów zalicza koordynację prawną budowy kilku osiedli mieszkaniowych w Polsce, galerii handlowej, fragmentu odcinka autostrady (obwodnica Łodzi), a ponadto komercjalizację biurowca w Dubaju. Ponadto specjalizuje się w tworzeniu oraz negocjowaniu międzynarodowych umów handlowych, negocjowała kontrakty m.in. w Seremban, Guangzhou oraz w Singapurze.

Wraz z prawnikami z Azji i Europy obsługuje międzynarodowy holding zajmujący się inwestycjami w rynek nieruchomości krajów europejskich. Ponadto skutecznie doprowadziła do kilku fuzji, jak i przejęć podmiotów gospodarczych, również z kapitałem zagranicznym.

Adwokat Patrycja Kaźmierczak wykonuje również audyty prawne na zlecenie dużych i średnich przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, zapewniając możliwie najwyższe bezpieczeństwo prawne z uwzględnieniem konieczności zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa.

TOMASZ
WOJDAL

GŁÓWNY RADCA PRAWNY

MAGDALENA
GÓRECKA

ADWOKAT

MARTA
CHORĄŻYCZEWSKA

ADWOKAT

PAULINA
ZBROCH

APLIKANT ADWOKACKI

MACIEJ
BZDURSKI

APLIKANT RADCOWSKI

MONIKA
MORKA

STARSZY PRAWNIK

JOANNA
PROKOP-GRALIŃSKA

PRAWNIK

RAFAŁ
BARANOWSKI

PRAWNIK

OLGA
KAROLEWSKA

PRAWNIK

RADOSŁAW
RYBAK

PRAWNIK

EWELINA
KASZUBA

MARKETING & PR
DOŁĄCZ DO NAS

Wyślij email

+48 504 713 145

TOMASZ WOJDAL

Tomasz Wojdal jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, głównym radcą prawnym w Kancelarii KRS.

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw podatkowych, gospodarczych i handlowych. Zajmuje się również planowaniem sukcesji przedsiębiorców poprzez przeprowadzanie kompleksowych procesów restrukturyzacji przedsiębiorców, zarówno od strony podatkowej, handlowej i cywilnej oraz ich bieżącą obsługą prawną. W tym zakresie opracowuje koncepcje restrukturyzacyjne dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, a także wdraża je w życie przeprowadzając procesy przekształceń, łączeń i podziału spółek handlowych.

Prowadził wiele projektów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych przedsiębiorców z branży budowlanej, telekomunikacyjnej oraz motoryzacyjnej, zapewniając oszczędności podatkowe oraz zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej.

W latach 2008-2012 pracował w Kancelarii radcowskiej jako specjalista do spraw podatkowych i gospodarczych, zajmując się sprawami gospodarczymi, spadkowymi i rodzinnymi oraz związanymi z nimi kwestiami podatkowymi. Wcześniej zdobywał doświadczenia w międzynarodowej grupie doradztwa podatkowego.

Tomasz Wojdal jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również absolwentem University Maastricht (Holandia), gdzie zajmował się studiami z zakresu komparatystyki prawniczej (prawo amerykańskie i holenderskie) oraz prawa europejskiego z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

Obecnie w sferze zainteresowania Tomasza Wojdala leżą zagadnienia z dziedziny prawa podatkowego i handlowego oraz aspekty związane z planowaniem spadkowym i procesami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorców.

W ostatnim czasie ukazała się publikacja „Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej”, której jest współautorem.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MAGDALENA GÓRECKA

Specjalizuje się w administracyjnym prawie budowlanym, w tym uzyskiwaniem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, analizą miejsca położenia inwestycji, ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem prac budowlanych.

Wyślij email

+48 600 309 008

MARTA CHORĄŻYCZEWSKA

Adwokat Marta Chorążyczewska jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi.

Aplikację adwokacką ukończyła w roku 2012. Podczas aplikacji odbywała praktykę zawodową zarówno w Kancelariach cywilnych oraz karnych.

Wieloletni asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi w wydziałach karnych.

Zawodowo zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie cywilnym, a w szczególności w prawie nieruchomości oraz w prawie zobowiązań, w tym prawie umów gospodarczych. W zakres jej zainteresowań wpisuje się szeroko rozumiana problematyka niewykonania oraz nienależytego wykonania zobowiązań, gwarancje należytego wykonania zobowiązań oraz odstąpienia od umowy.

Reprezentowała klientów w licznych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

PAULINA ZBROCH

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską pt. „Wykonalność orzeczeń sądów zagranicznych na tle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego” obroniła w Katedrze postępowania cywilnego. W ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Maastricht, gdzie bliżej zapoznała się z tematyką międzynarodowego prawa cywilnego, a także prawem Unii Europejskiej. Uczestniczka warsztatów z zakresu prawa podatkowego.

W 2015 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Współpracę z kancelarią rozpoczęła w 2013 roku i od tego czasu zdobywa doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych.
Zajmuje się głównie prawem spółek, prawem budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem procesu inwestycyjnego oraz prawem pracy. Do zakresu jej zainteresowań należy również prawo cywilne, postępowanie cywilne, w tym międzynarodowe postępowanie cywilne oraz prawo gospodarczo-handlowe. Posługuje się językiem angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MACIEJ BZDURSKI

Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim, pracę magisterską pt. „Obejście prawa podatkowego” obronił w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego. W okresie studiów piastował funkcję wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.

Zdobywał doświadczenie jako praktykant w jednej z największych łódzkich kancelarii prawno-podatkowych. Uczestnik wielu szkoleń w zakresie prawa podatkowego.

Do zakresu jego zainteresowań należą zagadnienia związane z prawem podatkowym, zwłaszcza w aspektach dotyczących podatków dochodowych. Interesuje się również prawem gospodarczym i prawem spółek, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych przy fuzji przedsiębiorstw. Posługuje się językiem angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

MONIKA MORKA

Monika Morka w Kancelarii KRS pracuje na stanowisku asystenta prawnego. Jest absolwentką studiów I – stopnia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracę licencjacką pt. „Cywilnoprawne aspekty transplantologii z udziałem osoby małoletniej” obroniła w Katedrze Prawa Cywilnego. Jednocześnie kontynuuje studia na kierunku Prawo, na specjalizacji cywilnoprawnej.

Uczestniczyła w konferencjach oraz warsztatach poświęconych problematyce odpowiedzialności odszkodowawczej za błąd medyczny.

Współpracę z kancelarią rozpoczęła w 2016 roku i od tego czasu zdobywa doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z prawem handlowym oraz prawem podatkowym. Uczestniczyła w procesach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych obejmujących procedurę podziału, łączenia oraz przekształcenia spółek prawa handlowego. W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajdują się ponadto aspekty związane z prawem administracyjnym, problematyką ochrony praw własności intelektualnej oraz prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wyrządzonych szkód medycznych.

Prywatnie jej pasją jest pływanie, które uprawia wyczynowo. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, zarówno na szczeblu młodzieżowym, jak i seniorskim. Reprezentantka Polski na zawodach rangi międzynarodowej. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

JOANNA PROKOP-GRALIŃSKA

Doktor na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę doktorską pt. „Realizacja roszczeń zabużańskich z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej” napisała w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych.

Uczestniczka międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, autorka wielu artykułów naukowych poświęconych tematyce ochrony praw człowieka. W ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Utrecht.

Do zakresu jej zainteresowań należy prawo cywilne, postępowanie cywilne oraz prawo administracyjne materialne i procesowe. Posługuje się językiem angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

RAFAŁ BARANOWSKI

Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską pt. „Konsensualizm w polskim procesie karnym” obronił w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki.

Do zakresu jego zainteresowań należą zagadnienia związane z postępowaniem cywilnym w szczególności postępowaniem egzekucyjnym, z którego doświadczenie zdobywał pracując w kancelarii komorniczej. Ponadto w obszarze  jego zainteresowań znajdują się prawo karne skarbowe, prawo spółek oraz prawo sportowe. Posługuje się językiem angielskim.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

OLGA KAROLEWSKA

Studentka prawa, obecnie w trakcie pisania pracy magisterskiej w katedrze Teorii i Filozofii Prawa. W kręgu jej zainteresowań leżą prawo cywilne i prawo pracy. Z Kancelarią KRS – adwokaci związana jest od 2016 r.

Wyślij email

+48 42 207 66 66

RADOSŁAW RYBAK

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę licencjacką pt. „Odpowiedzialność podatkowa członków organów zarządzających osób prawnych” obronił w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego. Obecnie kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia.

Do zakresu jego zainteresowań należą zagadnienia związane z prawem podatkowym, zwłaszcza w aspektach dotyczących opodatkowania spółek prawa handlowego.
Uczestniczył w konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie jego pasją jest sport oraz wycieczki górskie.

 

Wyślij email

+48 531 876 438

EWELINA KASZUBA

Studiowała prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w największych kancelariach prawniczych w Łodzi. W KRS Kancelarii koordynuje działania marketingowo – sprzedażowe, odpowiada za wizerunek Kancelarii oraz komunikację. Współpracuje z mediami, organizuje szkolenia i wydarzenia biznesowe.

Prywatnie miłośniczka podróży, fotografii i literatury faktu.

 

KRS Kancelaria

Zaufali nam nie tylko mali i średni przedsiębiorcy ale również międzynarodowy holding z branży tekstylnej oraz z branży obrotu nieruchomościami.

WYŚLIJ ZAPYTANIE