Zmiany w Kodeksie Cywilnym od 1 czerwca 2017 r. dotyczące prawa budowlanego

Prawo budowlane, Publikacje|

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 7 kwietnia 2017 r., która zakłada nowelizację m.in. Kodeksu cywilnego. Zmiana dotyczy zasad i odpowiedzialności solidarnej inwestora oraz wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy robót budowlanych. Ponadto uproszczona została procedura zgłaszania podwykonawców. W poprzednim stanie [...]