Wyjątkową uwagę przykładamy do sporządzania umów
– piszemy je nie tylko na dobre,
ale przede wszystkim na złe czasy.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla biznesu dostarczając swoim Klientom rozwiązania prawne gwarantujące bezpieczeństwo obrotu prawnego jak również zapewniając sprawną i rzetelną obsługę prawną.

Ważne jest dla nas by w sposób możliwie szybki i skuteczny rozwiązywać problemy naszych Klientów, ale co najważniejsze zapewniamy stałe bezpieczeństwo prawne podejmowanych rozwiązań przez naszych Klientów. Dla ich bezpieczeństwa opracowujemy plany restrukturyzacji, optymalizacji jak również dbamy by zawierane kontrakty handlowe dawały nam maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Kancelaria KRS zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw w tym również przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Prawnicy zatrudnieni w kancelarii pracują nie tylko w języku angielskim, ale również niemieckim i hiszpańskim. Kancelaria obsługuje również międzynarodowy diagonalny holding obejmujący podmioty należące do różnych gałęzi gospodarczych. Obecnie kancelaria świadczy usługi 5 podmiotom gospodarczym z kapitałem zagranicznym.

Kancelaria nie jest podmiotem wielobranżowym. Specjalizuje się ściśle w obsłudze podmiotów gospodarczych, ich restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje) oraz wprowadzaniu optymalizacji podatkowych do przedsiębiorstw.

Kancelaria ponadto pracuje dla firm z branży budowlanej, w tym świadczy obsługę prawną dwóm deweloperom, przy czym jeden z nich działa na rynku ogólnopolskim, drugi działa na obszarze Unii Europejskiej.

Potencjał wiedzy i doświadczenie jakim dysponuje zespół prawników Kancelarii, umożliwia realizację projektów budowlanych wymagających specjalistycznej pomocy prawnej oraz znajomości uwarunkowań rynkowych i biznesowych w tym zakresie. Obecnie Kancelaria świadczy usługi 14 podmiotom z branży budowlanej.

KANCELARIA PARTNERSKA

WWW.NASSOCIADOS.PT

KRS Kancelaria jest partnerem portugalskiej kancelarii Jorge Neto & Advogados jednej z najbardziej prestiżowych firm prawniczych w Portugalii. Kancelaria posiada biura w Lizbonie, Porto i Lousadzie oraz doświadczony zespół prawników specjalizujących się we wszystkich gałęziach prawa.

REALIZOWANE PROJEKTY 

 • Przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych z branży zajmującej się obrotem napojami alkoholowymi.

 • Przeprowadzenie procesów łączeń spółek kapitałowych z baraży handlu tekstyliami. W wyniku podjętych działań spółki z udziałem kapitału zagranicznego doprowadziły do konsolidacji prowadzonej działalności.

 • Restrukturyzacja przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą poprzez zawiązanie spółki komandytowej. W wyniku przeprowadzonego procesu i działań dodatkowych Klient ograniczył ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, z jednoczesnym zachowaniem preferencji formy opodatkowania.

 • Przeprowadzenie procesu reorganizacji aktywów Klienta z branży usług motoryzacyjnych poprzez wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i dokonanie jej aportu do innej spółki. Przeprowadzone działania doprowadziły do uporządkowania struktury posiadanych spółek.

 • Przeprowadzanie procesu połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową. W ramach połączenia zostały przeniesione kapitały o wartości 29.000.000 złotych, zaś kapitał zakładowy spółki przejmującej został znacząco podwyższony. W skutek przeprowadzonego procesu wzmocnieniu uległ wizerunek i pozycja spółki przejmującej.

 • Przeprowadzanie aportu aktywów o wartości 15.000.000 zł do spółki z siedzibą w innym państwie Unii Europejskiej.

 • Wyodrębnienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Klienta oraz przeprowadzenie aportu tej części przedsiębiorstwa do spółki z siedzibą w innym państwie Unii Europejskiej.

 • Doradztwo i nadzór nad transakcją nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej z branży medycznej, a także zmianami w umowie spółki. W wyniku podjętych działań Klient nabył sprawnie funkcjonujące na runku przedsiębiorstwo.

 • Nadzór i doradztwo w procesie zakończenia działalności Klienta będącego wspólnikiem spółki osobowej. Szybkie i sprawne rozwiązanie spółki umożliwiło Klientowi podjęcie kolejnych działań gospodarczych z wykorzystaniem pozostałych składników majątku.

 • Doradztwo i planowanie struktury następstwa prawnego w przypadku śmierci i innych zdarzeń losowych Klienta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą będącego również uczestnikiem spółek prawa handlowego. W ramach podjętych działań Klient świadomie zaplanował przejście składników majątku na sowich następców prawnych.

 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym związanym z rozliczeniem majątku spółki o wartości 8.000.000 zł, w skutek wystąpienia wspólnika.

 • Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji przedsądowych związanych z rozliczeniem wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Prowadzenie likwacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży chemicznej, w tym wygaszenie obowiązujących umów handlowych, wyprzedaż asortymentu oraz wyposażenia wraz z przeprowadzeniem procedury zwolnień pracowników;

 • Przeprowadzenie procesu przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej w spółkę komandytową. Proces przeprowadzony z włączeniem do spółki nowego wspólnika i zmianą struktury udziałowej. W skutek procesu Klienci kontynuują działalność gospodarczą w zmienionej formie osiągając bezpieczeństwo i ograniczenie odpowiedzialności za długi z zachowaniem preferencji podatkowych.

 • Przeprowadzanie procesu podziału spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z branży ochrony osób i mienia poprzez przeniesienie wyodrębnienie i przeniesienie na istniejącą spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

PRAWO
BUDOWLANE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

RESTRUKTURYZACJE
I PRZEKSZTAŁCENIA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

DORADZTWO
PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

CENY
TRANSFEROWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PLANOWANIE SUKCESJI
W BIZNESIE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
CUDZOZIEMCÓW

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

ZAKŁADANIE
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KONTROLA
SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRZEKSZTAŁCANIE J.D.G.
W SPÓŁKĘ Z O. O.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie
KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PODATKI W FIRMIE

Od trzech lat plasujemy się na 1 miejscu w woj. łódzkim w kategorii firm średniej wielkości w Rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego w Polsce publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

POTRZEBUJESZ
KONSULTACJI PRAWNEJ?

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA