Kompleksowy zakres usług w zakresie ochrony znaku towarowego

IP BOX Łódź / Ulga B+R

Znak towarowy to oznaczenie (co do zasady: słowne, słowno-graficzne lub graficzne) stosowane w obrocie gospodarczym do identyfikacji towarów lub usług przedsiębiorcy. Znak towarowy jest to symbol, który ma zapewnić wyróżnienie i rozpoznawalność przedsiębiorcy spośród konkurencji.

Znak towarowy nie jest to jednak każde oznaczenie, a dopiero oznaczenie zarejestrowane przez właściwy urząd, tj. takie dla którego właściwy urząd nadaje prawo ochronne (w przypadku procedury krajowej – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, unijnej – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

Jeżeli przedsiębiorca zarejestruje znak towarowy zyskuje prawo wyłącznego wykorzystywania zarejestrowanego oznaczenia na określonym terytorium przez cały okres ochronny (który wynosi 10 lat, jednak może być przedłużany o kolejne dekady).

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy pozwala zmniejszyć ryzyko naruszeń, a w przypadku ich wystąpienia ułatwia przedsiębiorcy dochodzenie roszczeń, nie tylko w przypadku klasycznego wykorzystania znaku towarowego do nazwania określonego towaru lub usługi, czy wykorzystania go standardowej w reklamie, ale także w przypadku wykorzystywania chronionego oznaczenia w domenie internetowej czy w ramach kampanii w Internecie (SEO, Google ADS).

W zakresie usług związanych z ochroną znaku towarowego Kancelaria oferuje swoim Klientom w szczególności:

  • Badanie zdolności rejestrowej, w tym weryfikacja znaku pod kątem bezwzględnych przeszkód rejestracji, a także weryfikacja zdolności odróżniającej w kontekście już zarejestrowanych lub zgłoszonych oznaczeń w bazach unijnych oraz polskiej;
  • Postępowania rejestrowe w trybie krajowym, wspólnotowym oraz międzynarodowym, a także we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami w urzędach patentowych na całym świecie;
  • Odnawianie praw ochronnych i zmiany w rejestrach;
  • Postępowania sporne i sądowe wynikające z naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe lub popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji;
  • Opinie prawne dot. znaków towarowych.
  • Umowy dotyczące przeniesienia praw do znaku lub licencji na korzystanie ze znaków towarowych.

PRAWO
BUDOWLANE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

DORADZTWO
PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

CENY
TRANSFEROWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

NOWE TECHNOLOGIE
PRAWO IT / NFT

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KONTROLA
SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRZEKSZTAŁCANIE J.D.G.
W SPÓŁKĘ Z O. O.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

ULGA
B+R

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRAWO WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA PRAWNA
TWÓRCÓW INTERNETOWYCH

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

POTRZEBUJESZ
KONSULTACJI PRAWNEJ?

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA

PODATKI W FIRMIE

Od trzech lat plasujemy się na 1 miejscu w woj. łódzkim w kategorii firm średniej wielkości w Rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego w Polsce publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Ważne jest dla nas, by w sposób możliwie szybki oraz skuteczny rozwiązywać problemy naszych Klientów, ale co najważniejsze zapewniamy stałe bezpieczeństwo prawne podejmowanych rozwiązań przez naszych Klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI