Dnia 15 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy dotycząca znaku towarowego, zgodnie z dyrektywą UE z 2015 roku.

W ślad dyrektywy UE zmieniono definicję znaku towarowego – zrezygnowano z konieczności przedstawiania go w sposób graficzny. W konsekwencji znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, z możliwością przedstawienia takiego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający jednoznacznie ustalić przedmiot ochrony udzielonej na ten znak. Zmiana ta jest wynikiem postępu technologicznego, który wprowadził do praktyki handlowej nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwiękowe, zapachowe czy hologramy.

Ponadto, Urząd Patentowy sam będzie przypominał o zbliżającym się terminie opłaty za kolejny okres ochrony znaku towarowego.

Póki co nie ma jeszcze w Polsce żadnych spraw związanych z ww. novum, więc nie wiadomo jak sądy podejdą do tego rozwiązania w praktyce.