PLANOWANIE SUKCESJI
W BIZNESIE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Niniejsza usługa skoncentrowana jest na pomocy przedsiębiorcom w zakresie świadomego zaplanowania przejścia przedsiębiorstwa, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych lub udziałów albo akcji w spółkach kapitałowych na następców prawnych. Dotyczy to zarówno przekazywania zarządu w prowadzonej działalności następcom prawnym, jak również zabezpieczenia przedsiębiorców, spółek czy samych następców prawnych na wypadek śmierci przedsiębiorcy lub wspólnika spółki.

Planowanie sukcesji w zakresie przekazywania zarządu w prowadzonej działalności gospodarczej skoncentrowane jest na procesach restrukturyzacji przekształceń, połączeń lub podziałów poszczególnych form prowadzenia działalności. Wymaga przygotowania planu sukcesji, umów spółek, statutów, uchwał.

Sukcesja w biznesie obejmuje również zabezpieczenie przedsiębiorców oraz prowadzonych przez nich spółek od zdarzeń losowych, w tym nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci. Koncentruje się na odpowiednim dostosowaniu umów i startów spółek, sporządzeniu testamentów oraz doborze odpowiednich instrumentów finansowych.

Działania Kancelarii obejmują przede wszystkim przeprowadzenie audytu prawnego sytuacji przedsiębiorcy, wspólników spółek oraz samej spółki.

W ramach audytu badane są dokumenty korporacyjne, zawarte umowy handlowe, kredytowe, leasingowe, a także osobiste zabezpieczenia przedsiębiorców w postaci polis i testamentów.

Raport jest podstawą do zaplanowania i podjęcia kolejnych kroków celem przekazania zarządu przedsiębiorstwa lub zabezpieczenia jego istnienia na wypadek zdarzeń losowych.

W następstwie przeprowadzonego audytu ustalany jest plan sukcesji ukazujący cele oraz instrumenty prawne pozwalające na ich osiągnięcie. Ostatni etap to wdrożenie struktury. Na tym etapie Kancelaria przygotowuje dokumenty i asystuje Klientowi przy dokonywaniu czynności notarialnych oraz zastępuje w ramach postępowań rejestrowych.

Aspekt sukcesji nierozłącznie wiąże się z prowadzeniem spraw spadkobierców przedsiębiorców. W tym zakresie Kancelaria prowadzi sprawy spadkowe, rodzinne i działowe, w ramach których dochodzi do ustalenia zakresu składników majątku przypadających spadkobiercom przedsiębiorcy oraz ich rozliczenia.

PRAWO
BUDOWLANE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

RESTRUKTURYZACJE
I PRZEKSZTAŁCENIA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

DORADZTWO
PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

CENY
TRANSFEROWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PLANOWANIE SUKCESJI
W BIZNESIE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
CUDZOZIEMCÓW

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

ZAKŁADANIE
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KONTROLA
SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRZEKSZTAŁCANIE J.D.G.
W SPÓŁKĘ Z O. O.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie
KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PODATKI W FIRMIE

Od trzech lat plasujemy się na 1 miejscu w woj. łódzkim w kategorii firm średniej wielkości w Rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego w Polsce publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

POTRZEBUJESZ
KONSULTACJI PRAWNEJ?

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA