PRAWO PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Prawo podatkowe to jedna z naszych podstawowych specjalizacji.

Istotnym aspektem każdej działalności gospodarczej jest ocena skutków prawno-podatkowych podejmowanych działań. Przeprowadzenie analizy podatkowej planowanych projektów biznesowych pozwala na zoptymalizowanie korzyści z realizowanego projektu biznesowego oraz uniknięcie zagrożeń wynikających ze skomplikowanych przepisów prawa podatkowego.

W ramach obsługi podatkowej Kancelaria wspiera przedsiębiorców sporządzając opinie prawno-podatkowe określające zagrożenia prawno-podatkowe planowanych przedsięwzięć, zawieranych umów, ugód. Wskazujemy również na alternatywne rozwiązania pozwalające na zmniejszenie ciężarów podatkowych. W tym zakresie doradzamy jak dobrać przedmiot działalności gospodarczej, sformułować postanowienia umów czy strukturę własnościową w spółkach.

Pomagamy zaplanować i przeprowadzić działania restrukturyzacyjne, a także zoptymalizować skutki podatkowe sukcesji prawnej przedsiębiorców.

prawo podatkowe łódź

Przedsiębiorcy często mają kontakt z organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej. Na tym polu praktyka Kancelarii obejmuje reprezentację w trakcie trwających kontroli, opracowanie taktyki postępowania, składanie wniosków dowodowych i wyjaśnień, zastrzeżeń do protokołów kontroli, a także środków odwoławczych od wydanych decyzji. Bronimy również interesów przedsiębiorców składając skargi oraz występując przed sądami administracyjnymi.

W naszej codzienności dostrzegamy, że podejmowane przez przedsiębiorców działania wykraczają poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ocena podejmowanych działań wymaga zatem uwzględnienia aspektów międzynarodowego prawa podatkowego. W tym zakresie Kancelaria doradza, wskazuje na skutki podatkowe wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednocześnie pomaga uzyskać niezbędne certyfikaty dla udokumentowania statusu rezydencji podatkowej.

W zakresie doradztwa podatkowego główne obszary praktyki Kancelarii obejmują:

  • przygotowywanie analiz i opinii dotyczących skutków podatkowych działań restrukturyzacyjnych przedsiębiorców (połączenia, przekształcenia, podziały, aporty),
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju umów oraz planowanych działań restrukturyzacyjnych przekształceń spółek,
  • występowanie do Ministra Finansów z wnioskami o udzielenie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
  • występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji klasyfikacji statystycznych do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • sporządzanie opinii podatkowych, analiz i porad prawnych,
  • sporządzanie pism, odwołań oraz reprezentacja przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w trakcie kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych,
  • wnoszenie skarg i reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W zakresie prawa podatkowego obsługujemy podmioty działające zarówno w Łodzi, jak również całej Polsce oraz Europie.

PRAWO
BUDOWLANE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

CENY
TRANSFEROWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

NOWE TECHNOLOGIE
PRAWO IT / NFT

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KONTROLA
SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRZEKSZTAŁCANIE J.D.G.
W SPÓŁKĘ Z O. O.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

ULGA
B+R

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRAWO WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OCHRONA ZNAKU
TOWAROWEGO

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA PRAWNA
TWÓRCÓW INTERNETOWYCH

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI PRAWNEJ
W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO?

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA