PRAWO PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Istotnym aspektem każdej działalności gospodarczej jest ocena skutków prawno-podatkowych podejmowanych działań. Przeprowadzenie analizy podatkowej planowanych projektów biznesowych pozwala na zoptymalizowanie korzyści z realizowanego projektu biznesowego oraz uniknięcie zagrożeń wynikających ze skomplikowanych przepisów prawa podatkowego.

Prawo podatkowe to jedna z naszych podstawowych specjalizacji. Obsługujemy w jej ramach podmioty działające zarówno w mieście Łodzi, jak również całej Polsce oraz Europie.

W ramach obsługi podatkowej Kancelaria wspiera przedsiębiorców sporządzając opinie prawno-podatkowe określające zagrożenia prawno-podatkowe planowanych przedsięwzięć, zawieranych umów, ugód. Wskazujemy również na alternatywne rozwiązania pozwalające na zmniejszenie ciężarów podatkowych. W tym zakresie doradzamy jak dobrać przedmiot działalności gospodarczej, sformułować postanowienia umów czy strukturę własnościową w spółkach.

Pomagamy zaplanować i przeprowadzić działania restrukturyzacyjne, a także zoptymalizować skutki podatkowe sukcesji prawnej przedsiębiorców.

prawo podatkowe lodz

Przedsiębiorcy często mają kontakt z organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej. Na tym polu praktyka Kancelarii obejmuje reprezentację w trakcie trwających kontroli, opracowanie taktyki postępowania, składanie wniosków dowodowych i wyjaśnień, zastrzeżeń do protokołów kontroli, a także środków odwoławczych od wydanych decyzji. Bronimy również interesów przedsiębiorców składając skargi oraz występując przed sądami administracyjnymi.

W naszej codzienności dostrzegamy, że podejmowane przez przedsiębiorców działania wykraczają poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ocena podejmowanych działań wymaga zatem uwzględnienia aspektów międzynarodowego prawa podatkowego. W tym zakresie Kancelaria doradza, wskazuje na skutki podatkowe wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednocześnie pomaga uzyskać niezbędne certyfikaty dla udokumentowania statusu rezydencji podatkowej.

W zakresie doradztwa podatkowego główne obszary praktyki Kancelarii obejmują:

  • przygotowywanie analiz i opinii dotyczących skutków podatkowych działań restrukturyzacyjnych przedsiębiorców (połączenia, przekształcenia, podziały, aporty),
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju umów oraz planowanych działań restrukturyzacyjnych przekształceń spółek,
  • występowanie do Ministra Finansów z wnioskami o udzielenie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
  • występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji klasyfikacji statystycznych do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • sporządzanie opinii podatkowych, analiz i porad prawnych,
  • sporządzanie pism, odwołań oraz reprezentacja przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w trakcie kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych,
  • wnoszenie skarg i reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

PRAWO
BUDOWLANE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

RESTRUKTURYZACJE
I PRZEKSZTAŁCENIA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

DORADZTWO
PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

CENY
TRANSFEROWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PLANOWANIE SUKCESJI
W BIZNESIE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
CUDZOZIEMCÓW

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

ZAKŁADANIE
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KONTROLA
SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRZEKSZTAŁCANIE J.D.G.
W SPÓŁKĘ Z O. O.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie
KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PODATKI W FIRMIE

Od trzech lat plasujemy się na 1 miejscu w woj. łódzkim w kategorii firm średniej wielkości w Rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego w Polsce publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

POTRZEBUJESZ
KONSULTACJI PRAWNEJ?

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA