PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ Z O.O.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności tylko w jednoosobową spółkę kapitałową. Przedsiębiorca przekształcający się ma zatem do wyboru dwie formy prawne, do której prowadzić może przekształcenie – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, albo spółkę akcyjną. Przekształcenie jednoosobowej działalności staje się w pewnym momencie koniecznym rozwiązaniem z uwagi na kwestie odpowiedzialności za zobowiązania, planowania spadkowego oraz pozyskania kapitału do dalszego rozwoju.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w ramach jednoosobowej działalności przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym w celu zabezpieczenia majątku osobistego koniecznym staje się przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym zakresie odpowiedzialność wspólnika spółki ogranicza się do gospodarczego ryzyka utraty majątku wniesionego w zamian za objęte udziały Spółka

Ceny transferowe lodz

Po drugie prowadzenie działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorcy uniemożliwia pozyskiwanie nowego kapitału w postaci środków wniesionych przez nowych inwestorów, podczas gdy w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jej konstrukcja prawna daje możliwości łatwego pozyskiwania kapitału poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i emisję nowych udziałów i wydanie im wspólnikom.

Po trzecie po przekształceniu jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zbycie przedsiębiorstwa jest zdecydowanie łatwiejsze wymaga jedyne zbycia udziałów w Spółce, nie zaś jak w przypadku zbycia przedsiębiorstwa jednoosobowego przedsiębiorcy, które wymaga często skomplikowanej procedury przeniesienia praw i obowiązków z umów co niezwykle często połączone jest z koniecznością wyrażenia zgody przez osoby trzecie, jak również brakiem przeniesienia decyzji i koncesji.

Wreszcie jedynym z istotniejszych aspektów związanych z przekształceniem, jest kwestia planowania spadkowego. W przypadku śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy często dochodzi do skomplikowanego procesu wejścia w ogół praw i obowiązków spadkodawcy, rozdrobnienia składników majątku pomiędzy kilku spadkobierców, a w konsekwencji sparaliżowania działalności firmy. Po przekształceniu w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to umowa spółki może wprost określać reguły wejścia spadkobierców do Spółki, poza tym majątek zgromadzony w przedsiębiorstwie prowadzonym przez spółkę nie ulega rozproszeniu, a tym samym dalsze prowadzenie działalności nie jest zagrożone.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną związana z całym procesem przekształcenia. Obejmuje to zaplanowanie procesu przekształcenia, sporządzenia wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym przygotowania umowy spółki, w której rozwiązania prawne będą optymalne do prowadzonej działalności, jej rozmiaru, kwestii dziedziczenia czy możliwości pozyskiwania nowego kapitału.

PRAWO
BUDOWLANE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

DORADZTWO
PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

CENY
TRANSFEROWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

NOWE TECHNOLOGIE
PRAWO IT / NFT

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KONTROLA
SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

ULGA
B+R

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRAWO WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OCHRONA ZNAKU
TOWAROWEGO

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA PRAWNA
TWÓRCÓW INTERNETOWYCH

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

POTRZEBUJESZ
KONSULTACJI PRAWNEJ?

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA

PODATKI W FIRMIE

Od trzech lat plasujemy się na 1 miejscu w woj. łódzkim w kategorii firm średniej wielkości w Rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego w Polsce publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Ważne jest dla nas, by w sposób możliwie szybki oraz skuteczny rozwiązywać problemy naszych Klientów, ale co najważniejsze zapewniamy stałe bezpieczeństwo prawne podejmowanych rozwiązań przez naszych Klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI