RESTRUKTURYZACJE
I PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Prowadzenie działalności gospodarczej lub decyzje o realizacji kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych wymagają od przedsiębiorców zmiany, rozszerzenia lub konsolidacji dotychczasowych form działalności. Kancelaria analizuje planowane działania, wskazuje optymalne formy prawne dla planowanego przedsięwzięcia, sporządza harmonogramy restrukturyzacji i przekształceń oraz asystuje w ich wdrożeniu.

W ramach działań restrukturyzacyjnych szczególny obszar naszej praktyki obejmują projekty aportów przedsiębiorstw oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przy tych projektach zaangażowanie Kancelarii jest szczególne na etapie wstępnym. Analizujemy wszelkie zobowiązania umowne w zakresie postanowień wykluczających cesję praw, wspieramy przedsiębiorców przy ustalaniu przenoszonych zobowiązań.

Pomagamy przeprowadzić procedurę zawiadomień i uzyskać zgody kontrahentów na przeniesie ogółu praw i obowiązków z umów wzajemnych. W przypadku wyodrębniania zorganizowanej części przedsiębiorstwa wdrażamy wewnętrzną strukturę organizacyjną z uwzględnieniem jej wyodrębnienia finansowego i funkcjonalnego.

przeksztalcenie spolek lodz

Współpracujemy z notariuszem przy opracowywaniu aktu aportu. Działamy w imieniu przedsiębiorców na etapie rejestracji dokonanego aportu przed sądami i organami administracji publicznej.

W zakresie praktyki Kancelarii leżą również sprawy związane z planowaniem i wdrażaniem procesów połączeń, przekształceń oraz podziałów spółek.

Procesy te są poprzedzone sporządzeniem harmonogramu niezbędnych działań, dla szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu. Harmonogram jest swoistą „mapą drogową”, która pozwala podmiotom uczestniczącym w procesie restrukturyzacji posiąść wiedzę i przygotować się do przyszłych zmian. Na etapie planowania przedstawiamy analizę skutków prawno-podatkowych podejmowanych działań restrukturyzacyjnych.

Sporządzamy i asystujemy przy układaniu planów połączeń, przekształceń czy podziałów, sprawozdań zarządu, sprawozdań finansowych oraz dokumentów związanych z wyceną wartości podmiotów biorących udział w procesie restrukturyzacji.

Nadzorujemy czynności podejmowania uchwał organów spółek, procedury zawiadomień oraz publikacji informacji wymaganych prawem w dziennikach urzędowych lub stronach internetowych. Reprezentujemy restrukturyzowane podmioty przed sądem rejestrowym oraz innymi organami administracji publicznej w zakresie podejmowanych czynności restrukturyzacyjnych.

Zakres naszych usług dotyczy zarówno przedsiębiorców działających na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, często spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W tym zakresie opracowujemy umowy, uchwały, protokoły, pełnomocnictwa dwu- lub wielojęzyczne, co wymaga pewność obcokrajowców podejmujących działania restrukturyzacyjne.

PRAWO
BUDOWLANE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

RESTRUKTURYZACJE
I PRZEKSZTAŁCENIA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

DORADZTWO
PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

CENY
TRANSFEROWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PLANOWANIE SUKCESJI
W BIZNESIE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
CUDZOZIEMCÓW

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

ZAKŁADANIE
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KONTROLA
SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRZEKSZTAŁCANIE J.D.G.
W SPÓŁKĘ Z O. O.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie
KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PODATKI W FIRMIE

Od trzech lat plasujemy się na 1 miejscu w woj. łódzkim w kategorii firm średniej wielkości w Rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego w Polsce publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

POTRZEBUJESZ
KONSULTACJI PRAWNEJ?

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA