Kontakt – KRS Kancelaria – Prawo budowlane, Ceny transferowe