Kancelaria prowadzi szkolenia z zakresu
przygotowywania dokumentacji cen transferowych
oraz zmian w prawie budowalnym.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną wskazówki, jak należy ustalać ceny w transakcjach wewnątrz grupy kapitałowej w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi sankcjami podatkowymi.

Celem upowszechnienia wiedzy w tym zakresie zapraszamy przedsiębiorców na szkolenie z zakresu cen transferowych pod nazwą „Ceny transferowe 2018”.

Niniejsze szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, księgowych i członków zarządów spółek.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Czas trwania szkolenia: 3 godziny.
Koszt szkolenia: 250 PLN netto/osobę.
Miejsce: KRS Kancelaria, Łódź, ul. Targowa 35.
Zapisy na szkolenie:
 42 207 66 66 / e.kaszuba@krs-adwokaci.pl

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie
 1. Wprowadzenie – obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych – kogo dotyczy.
 2. Pojęcie podmiotów powiązanych.
  a) Powiązania kapitałowe.
  b) Powiązania osobowe.
 3. Metody ustalania cen pomiędzy podmiotami powiązanymi.
  a) Metoda – porównywalna cena niekontrolowana.
  b) Metoda koszt plus.
  c) Metoda ceny odsprzedaży.
  d) Metody transakcyjne.
 4. Obowiązek dokumentacyjny i treść dokumentacji – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2017 r.
  a) Transakcje podlegające dokumentacji oraz progi transakcyjne – zmiany w przepisach.
  b) Elementy dokumentacji podatkowej.
  c) Opis podatnika.
  d) Opis powiązań pomiędzy podmiotami.
  e) Analiza funkcjonalna.
  f) Analiza kosztowa.
  g) Analiza ryzyk transakcyjnych.
  h) Metoda ustalania ceny transferowej.
  i) Strategia gospodarcza.
 5. Omówienie dokumentacji podatkowej na przykładzie.
 6. Konsekwencje braku dokumentacji podatkowej – sankcje.
  a) Stosownie stawki 50% do dochodów.
  b) Sankcje karno-skarbowe.
  c) Sankcje dla władz spółek.
 7. Terminy sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej.
 8. Podsumowanie.

SZKOLENIE
CENY TRANSFEROWE 2020

ZAPYTAJ O TERMIN

PRAWO
BUDOWLANE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

RESTRUKTURYZACJE
I PRZEKSZTAŁCENIA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

DORADZTWO
PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

CENY
TRANSFEROWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PLANOWANIE SUKCESJI
W BIZNESIE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
CUDZOZIEMCÓW

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

ZAKŁADANIE
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KONTROLA
SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRZEKSZTAŁCANIE J.D.G.
W SPÓŁKĘ Z O. O.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie
KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

POTRZEBUJESZ
KONSULTACJI PRAWNEJ?

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA