Celem szkolenia jest przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną wskazówki, jak należy ustalać ceny w transakcjach wewnątrz grupy kapitałowej w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi sankcjami podatkowymi.

Celem upowszechnienia wiedzy w tym zakresie zapraszamy przedsiębiorców na szkolenie z zakresu cen transferowych pod nazwą „Ceny transferowe 2017”.

Niniejsze szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, księgowych i członków zarządów spółek.

Dowiedz się więcej o szkoleniu