Rolą kancelarii nie jest wskazywanie Klientowi
czego nie można, a jak zrobić żeby było można.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Wyślij email

+48 509 477 304

PATRYCJA KAŹMIERCZAK-KAPUŚCIŃSKA

Adwokat Patrycja Kaźmierczak-Kapuścińska ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi w 2011 roku. Zajmuje się obsługą firm z branży budowlanej, w tym bieżącą obsługą dwóch ogólnopolskich deweloperów. Aktywnie uczestniczy w procesie inwestycyjnym swoich Klientów, dokonując audytów nieruchomości, tworząc umowy o roboty budowlane, jak również umowy deweloperskie.

Skutecznie doprowadziła do kilku fuzji, jak i przejęć podmiotów gospodarczych, również z kapitałem zagranicznym.//Adwokat Patrycja Kaźmierczak-Kapuścińska wykonuje również audyty prawne na zlecenie dużych i średnich przedsiębiorstw. Posiada
doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, zapewniając możliwie najwyższe bezpieczeństwo prawne z uwzględnieniem konieczności zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa. Brała udział m.in. w restrukturyzacji podmiotu
gospodarczego o wartości kapitału spółki szacowanej na 120.000.000,00 zł.

Ponadto, specjalizuje się w tworzeniu oraz negocjowaniu międzynarodowych umów handlowych, negocjowała kontrakty m.in. w Seremban, Guangzhou oraz w Singapurze.//Wraz z prawnikami z Azji i Europy obsługuje międzynarodowy holding zajmujący się inwestycjami w rynek nieruchomości krajów europejskich.

Aktualnie negocjuje m.in. kontrakty mające na celu nabycie nieruchomości na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią, a także koordynuje tworzenie podmiotów prawa gospodarczego na rynku europejskim i światowym – w tym m.in. w Hiszpanii, we Włoszech, czy w Paragwaju.

Lista publikacji:

 • „Jak sporządzać protokół odbioru robót budowlanych”, Inżynier Budownictwa, 1/2018;
 • „Błędy projektowe a terminy wykonywania prac budowlanych”, Inżynier Budownictwa 11/2017;
 • „Pomoc prawna przy inwestycjach budowlanych” wywiad z adw. Patrycją Kaźmierczak, „Warsaw Business Journal, 9/2017
 • „Odstępstwa od projektu budowlanego” Inżynier Budownictwa, 7/8/2017;
 • „Zmiany w prawie budowlanym”, Warsaw Business Journal, 3/2017;

Wyślij email

+48 504 713 145

TOMASZ WOJDAL

Tomasz Wojdal jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, głównym radcą prawnym w Kancelarii KRS.

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw podatkowych, gospodarczych i handlowych. Zajmuje się również planowaniem sukcesji przedsiębiorców poprzez przeprowadzanie kompleksowych procesów restrukturyzacji przedsiębiorców, zarówno od strony podatkowej, handlowej i cywilnej oraz ich bieżącą obsługą prawną. W tym zakresie opracowuje koncepcje restrukturyzacyjne dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, a także wdraża je w życie przeprowadzając procesy przekształceń, łączeń i podziału spółek handlowych.

Prowadził wiele projektów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych przedsiębiorców z branży budowlanej, telekomunikacyjnej oraz motoryzacyjnej, zapewniając oszczędności podatkowe oraz zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej.

W latach 2008-2012 pracował w Kancelarii radcowskiej jako specjalista do spraw podatkowych i gospodarczych, zajmując się sprawami gospodarczymi, spadkowymi i rodzinnymi oraz związanymi z nimi kwestiami podatkowymi. Wcześniej zdobywał doświadczenia w międzynarodowej grupie doradztwa podatkowego.

Tomasz Wojdal jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również absolwentem University Maastricht (Holandia), gdzie zajmował się studiami z zakresu komparatystyki prawniczej (prawo amerykańskie i holenderskie) oraz prawa europejskiego z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

Obecnie w sferze zainteresowania Tomasza Wojdala leżą zagadnienia z dziedziny prawa podatkowego i handlowego oraz aspekty związane z planowaniem spadkowym i procesami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorców.

W ostatnim czasie ukazała się publikacja „Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej”, której jest współautorem.

Lista publikacji:

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych przy przekształceniu”, Warsaw Business Journal  9/2017
 • „Czy przewoźnik może notę obciążeniową zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności ”, Dziennik Gazeta Prawna (dodatek z 25.09.17 r.)
 • „Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych za wkłady niepieniężne” , Warsaw Business Journal, 9/2017;
 • „Zwrot podatku VAT w budownictwie”, Warsaw Business Journal, 4/2017;
 • „Istotą zawieszenia działalności gospodarczej jest obciążenie podatnika” ”, Dziennik Gazeta Prawna (dodatek z 25.06.17 r.)
 • „Zwrot podatku VAT w budownictwie”, Warsaw Business Journal, 4/2017;

Wyślij email

+48 42 207 66 66

PAULINA ZBROCH-HYŻY

Paulina Zbroch-Hyży jest adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokatów w Łodzi od 2018 r.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach programu Erasmus, studiowała na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii.
Zajmuje się obsługą przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie umów, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie e-commerce, a także zajmuje się prawem budowlanym, cywilnym i prawem pracy.
Uczestniczyła w wielu procesach sądowych, reprezentując klientów w trudnych i wielopłaszczyznowych sporach. Reprezentowała klientów przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej w sporach dotyczących ochrony znaków towarowych, w tym prowadzonych przeciwko ogólnoświatowym markom.
Zajmowała się koordynacją całego procesu inwestycyjnego – od udziału w wyborze oferty wykonawcy robót budowlanych, przez przygotowanie umowy, weryfikację dokumentacji w toku prowadzenia budowy, po udział w odbiorze robót.
We współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, tworzy i koordynuje pod kątem prawnym działalność podmiotów gospodarczych na rynku europejskim.

NASZ ZESPÓŁ

RAFAŁ
BARANOWSKI

RADCA
PRAWNY

MACIEJ
KRZEMIŃSKI

ADWOKAT

MARTA
CHORĄŻYCZEWSKA

ADWOKAT

JAKUB
CIEŚLAK

RADCA PRAWNY

NATALIA
KORCZEWSKA

APLIKANT
ADWOKACKI

MILENA
DOBRODZIEJ

KIEROWNIK BIURA

NATALIA
BIEŃ

STAŻYSTKA

ELŻBIETA
PODWÓJCI

STAŻYSTKA
DOŁĄCZ DO NAS

POTRZEBUJESZ
KONSULTACJI PRAWNEJ?

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA